DUBIOZA KOLEKTIV QUARANTINE SHOW SVAKOG PONEDELJKA ONLINE!

Dubioza kolektiv odlu?io je (ponovo) da ne izneveri publiku – ovaj put živom svirkom iz karantina!

“U pokušaju da na?emo na?in kako da prekratimo duge dane u samoizolaciji i u?inimo ih zanimljivijim i sebi i drugima odlu?ili smo da kreiramo Dubioza kolektiv Quarantine Show.

S obzirom na to da ?lanovi benda žive u tri razli?ite države, pet razli?itih gradova, i sedam razli?itih lokacija tražili smo rešenje kako da u novonastaloj situaciji ipak sviramo koncerte.

Svaki od ?lanova benda ?e svirati iz svoje ku?e, a ljudi ?e to mo?i da gledaju na našem YouTube kanalu, Facebook-u i ostalim socijalnim mrežama.

 

Odlu?ili smo da svakog ponedeljka od 20:30 sviramo po jedan set u trajanju od 20 minuta. Glasno i energi?no, baš onako kako su ljudi navikli od nas. Ako ve? ne možemo da do?emo u vaš grad da vam sviramo – do?i?emo na vaše ra?unare, tablete i mobilne telefone.

Odvrnite svoje zvu?nike do kraja, plešite ska?ite i pjevajte sa nama. Ako se komšije budu bunile – pošaljite im link i pozovite ih da se pridruže”, poru?uju ?lanovi benda Dubioza kolektiv na svom Youtube kanalu.