DULE NEDELJKOVIĆ: PLAY LISTOM protiv KORONE

PIŠE: Dule Nedeljkovi?, msdss.rs

Na po?etku ?u samo jednu re?enicu da napišem: „Bolje da umrete od Korone, nego da preživite ludi“. Zato „u se i u svoje kljuse“.

Sada je na ispitu vaspitanje i disciplina.

Sada je vreme kada ?emo opet mi najgori da budemo najbolji pošto ste nam vi najbolji uništili mir, vašim demokratijama, politi?kim korektnostima, slobodom govora i ostalim sranjima prakti?no i teorijski život urnisali.

Jeba?u vam mater zbog dece kada ovo pro?e jednog dana. Do tada ?utim i lagano. Nema više sveta koji smo do danas poznavali. Ako to ne shvatite sami, bi?ete brutalno kažnjeni.

Dakle spas je u literaturi i muzici.

Za ?itanje knjiga još nije momenat, napravite ku?nu žurku, motivišite se da doživite sutra, sve preko toga je ?ist luksuz. A onda sutra poželite isto i lagano do izle?enja.

Predlažem vam šta da pustite na repeat. Nije mnogo ali je dovoljno:

Pazite na sebe…do slede?e žurke, pozdravljam vas sve…