DUPLI BITEF

Dvostruko, 54. i 55. izdanje Bitef festivala je na programu od 13. do 25. septembra 2021. godine. U glavnom programu ?e biti prikazano ?etrnaest predstava iz deset zemalja, dok ?e doma?a pozorišta imati ?ak ?etiri predstavnika.

U prologu festivala, 13. i 14. septembra, publika ?e imati priliku da vidi dve predstave Beogradskog dramskog pozorišta, Living room u režiji Ersana Montaga i Cement Beograd u režiji Sebastijana Horvata.

Ovakav izbor za sam po?etak festivala nikako nije slu?ajan. To je rezultat potrebe umetni?kog tima Bitefa da široj javnosti još jednom ukaže na pozitivan iskorak koji je Beogradsko dramsko pozorište napravilo u cilju kreiranja umetni?ki relevantne ponude savremenog pozorišta.

Sebastijan Horvat i Ersan Montag su autori koji su afirmisani u širem me?unarodnom kontekstu upravo na Bitefu, pa je ovo i dokaz teze da Bitef, uprkos opre?nim mišljenjima, ima zna?ajan uticaj na pozorišni život u Srbiji.

Ulaz u Bitef teatar za vreme festivala, Foto: Boško Karanovi?

Living room Ersana Montaga je deo trilogije koja se zasniva na likovno spektakularnoj slici jednog sveta koji nastanjuju otu?ene egzistencije, a izvo?enje na Bitefu ?e ujedno biti  i svetska premijera koprodukcije Beogradskog dramskog pozorišta i Bitef teatra.

Predstava prati razli?ite trenutke iz života operske peva?ice iz Beograda koja je izgubila svoje najbliže u ratovima devedesetih u Jugoslaviji.

Proba predstave Living room u BDP-u Foto: BDP

Po re?ima umetni?kog direktora Bitefa Ivana Medenice, Living room nije politi?ki komentar, ve? lirska meditacija o prolaznosti, vremenu, izneverenim nadama, usamljenosti i kao takva daje doprinos viziji „posthumanog sveta“, što je jedna od centralnih tematskih odrednica Bitefa 2021. godine.

Samo dve godine posle trostrukog trijumfa predstaveAli: strah jede dušu na 53. Bitefu (Grand Prix „Mira Trailovi?“, Nagrada Politike za najbolju režiju, Nagrada publike), autorski tim Sebastijan Horvat i Milan Ramšak Markovi? je ponovo na Bitefu.

Cement Beograd je predstava inspirisana komadom Cement Hajnera Milera i autorski je projekat koji, kroz dva stilski oštro razdvojena dela, gradi metafori?ko upozorenje u vezi sa tim da odustajanje od ideala revolucije vodi ka duhovnoj, moralnoj i fizi?koj degradaciji.

Predstava Cement Beograd, Foto: Dragana Udovi?i?

Pored koncepta transhumanizma i posthumanizma, jednu od glavnih tematskih celina ovogodišnjeg izdanja Bitefa ?ini?e i predstave sa ekološkim temama.

Sa tim u vezi, tim Bitefa je pokrenuo i niz aktivnosti koje za cilj imaju da u svakodnevnom funkcionisanju festivalskog tima, organizaciji doga?aja sa publikom i tokom festivala smanje negativan uticaj na životnu sredinu.

U okviru ovih napora, organizuje se konkurs za mlade do 30 godina (vizuelne umetnike, dizajnere i sve druge zainteresovane) za osmišljavanje i izradu eko-brendinga Bitefa. Cilj konkursa je da festivalski materijali kao što su Info pult, reciklažne kutije, press wall-ovi i svi drugi fizi?ki vizuali koji se koriste na festivalu budu izra?eni isklju?ivo od ekološki prihvatljivih materijala.

Više o konkursu i uslovima za u?eš?e može se pro?itati na vebsajtu Bitefa.

Rezervacija i prodaja ulaznica za ovogodišnji Bitef po?e?e u drugoj polovini avgusta zbog aktuelne epidemiološke situacije.