ĐURĐEVIM STOPAMA LJILJANE ŠARAC PRED PUBLIKOM

Naša nagra?ivana autorka Ljiljana Šarac objavila je roman ?ur?evim stopama, koji ?e od ponedeljka biti dostupan u knjižarama širom Srbije.

Pred ?itaocima je delo koje karakteriše divno, maštovito, uzbudljivo pripovedanje koje drži pažnju sve vreme i kulminira neo?ekivanim krajem.

Doga?aji se odvijaju na dve vremenske ravni. Jedna zadire u davnu prošlost i u njoj je pripoveda? despot ?ura? Brankovi?, koji se prise?a svog života, a druga je savremena pri?a koja pored misterije o tome ?iji se ostaci nalaze u kov?egu prati i razvoj ljubavne pri?e jedne mlade fotografkinje Ksenije.

Zima je 1455. godine. U studenoj Sila?ijevoj tamnici, ranjen i onemo?ao, ?ami osamdesetogodišnji despot ?ura? Brankovi?. Dok ?eka da se za njega prikupi otkup, prebira po svojoj burnoj prošlosti. Prise?a se mladala?kih pustolovina i ženidbe ponositom Irinom Kantakuzin, ljutog rivalstva sa ujakom Stefanom Lazarevi?em, mukotrpne gradnje Smedereva i upinjanja da za svoj narod osvoji što više slobode. On nastoji da sa?uva svoje dostojanstvo i smogne snage za još jedan podvig kojim ?e, poput zvezde repatice, ostaviti blistavi trag po mrkloj tmini koja je prekrila njegovu zlosre?nu zemlju.

Šest vekova kasnije mlada Beogra?anka Ksenija, fotografkinja i izdanak kupindolske loze Brankovi?a, tavori u posve druga?ijoj vrsti tamnice. Duševnu prazninu koja se otvorila dvostrukim gubitkom popunjava opsesijom koju je nasledila od oca, nastavljaju?i njegovu potragu za misteriozno nestalim srebrnim sarkofagom i grobom despota tragi?ne sudbine.

Ideju za roman autorka je dobila tokom jedne šetnje Smederevskom tvr?avom pretprošle jeseni.

„Na trenutak me je prenela u neko drugo vreme, na dvor despota ?ur?a Brankovi?a. Pokrenula je lavinu pitanja o tome kako je živeo i odolevao pritiscima i sa severa i sa juga, nastoje?i da o?uva svoj narod i državu koja je klecala pod vazalnim odnosom. Drevne zidine su me asocirale na poslovicu ’vreme gradi niz Kotare kule, vreme gradi, vreme razgra?uje’, koja je tako adekvatna i kada je zlosre?ni srpski despot u pitanju. Podstaknuta razmišljanjima, krenula sam u uzbudljivu avanturu istraživanja o vremenu i životu ?ur?a Smederevca. Pošla sam tim putem i pratila njegove stope. Tako se rodio istorijski roman koji je zapravo dugo zrio u meni, s obzirom na to da sam ro?ena u Smederevu i da je nama Smederevcima u genetskom kodu ljubav prema srednjem veku.“

Da bi sagledala ceo despotov život, Ljiljana je u žižu pripovedanja stavila njegov boravak u tamnici u Beogradskoj tvr?avi, u koju su ga zatvorili Ugri.

„Razmišljala sam kako mora da su mu u njoj bili dugi sati i dani, te se sigurno u samo?i prise?ao doga?aja iz prošlosti. Ta pozicija starog, iscrpljenog vladara koji više nema ?emu da se nada inspirisala me je da ispišem prve redove. Nakon njih pri?a je potekla kao gejzir. S druge strane, rodila se ideja za paralelnu pri?u u savremenom vremenskom trenutku o jednoj devojci koja traga za istinom o srebrnom sarkofagu koji je prona?en na Rudniku krajem prošlog veka, i sa njom kre?emo u jednu uzbudljivu avanturu koja ponovo na neobi?an na?in vodi do ?ur?a“, rekla nam je autorka.

Ljiljana Šarac ro?ena je u Smederevu 1971. U rodnom gradu završila je gimnaziju, a u Beogradu Filološki fakultet. Dugo je radila kao novinar, urednik Revije Lasta i PR, a danas je nastavnik srpskog jezika. Godinama je pisala i objavljivala pesme. Dobitnik je „Smederevskog Orfeja“. Do sada je objavila ?etiri istorijska i dva ljubavna romana. Dobitnica je prestižne nagrade Beogradski pobednik (2019).

FOTO: Vladimir Špor?i?