DVA SRPSKA FILMA DOBILA PODRŠKU FONDA EUROIMAGES

Sasvim o?ekivano, a usled dobro poznatih okolnosti, 161. sastanak Upravnog odbora Fonda Eirimages, tela Saveta Evrope, održan je u onlajn vidu; tom prilikom, doneta je odluka da podršku ovog koprodukcionog fonda dobiju projekti 17  dugometražnih filmova, me?u kojima su su i projekat novog celove?ernjeg igranog filma Vuka Ršumovi?a i jedna manjinska srpska koprodukcija – projekat filma Marka Šanti?a.

Projekat srpskog dugometražnog igranog filma „Pri?a o Fateme“ Vuka Ršumovi?a, koji u ovom terenutku nastaje kao koprodukcija Srbije, Italije i Hrvatske, dobila je podršku u iznosu od 115 hiljada evra.

Projekat ovog filma (ranijeg naslova „Živi“), podržan je svojevremeno i na konkursu Filmskog centra Srbije. Ovo ?e biti drugi rediteljski rad u opusu Vuka Ršumovi?a, zasad najpoznatijeg po višestruko nagra?ivanom i hvaljenom filmu Ni?ije dete.

Živi Vuk? Ršumovi?? n? vrlo vešt i jedinstven n??in, svedenim sredstvim? plete komplikov?nu sliku Evrope u vreme ?zil?ntske krize. Umesto ve? više put? reciklir?ne perspektive str?d?lnik?, Ršumovi? n?jve?u dr?mu d?n?šnjice koristi k?o povod z? pri?u o n?m? s?mim?, Evroplj?nim?, deci velike, ?li umorne civiliz?cije n? izdis?ju, o tome k?kvi smo ljudi, k?kvi smo n? re?im? ? k?kvi ustv?ri”, navodi se u obrazloženju komisije Filmskog centra Srbije iz maja 2017:

“Fr?kt?ln? dr?m?turgij? vodi n?s kroz os?m r?zli?itih pogl?vlj? s? os?m r?zli?itih gl?vnih jun?k?, sv?ki z?trp?n svojim m?lim životim?, i sv?ki st?vljen pred isti test ?ove?nosti. Vuk Ršumovi? je svojim debit?ntskim filmom Ni?ije dete postig?o uspeh n? kome bi mu i d?leko iskusniji ?utori poz?videli, ? Živi deluje k?o logi??n n?st?v?k ve? j?sno uspost?vljene poetike ?utor?, te se i od ovog film? može o?ekiv?ti uspeš?n festiv?lski život, ?li, z?što d? ne, i pristoj?n bioskopski rezult?t u n?šoj zemlji.”

A projekat filma Probudi me (Wake me) reditelja Marka Šanti?a, koprodukcij Slovenije, Hrvatske i naše zemlje, dobiila je podršku od 210 hiljada evra. Sredinom prošlog meseca projekat ovog filma zvani?no je izborio podršku Filmskog centra Srbije.

“Veoma aktuelna i važna tema ksenofobije i odnosa manjinske i ve?inske zajednice, preto?ena u konkretnu i zanimljivu dramu glavnog junaka koji pod uticajem amnezije mora da se ponovo suo?i sa svojim uverenjima i preispita ih”, navedeno je tada u obrazloženju FCS.

Projekat  Ršumovi?evog filma Pri?a o Fateme nastaje pod okriljem ku?a BaBoon  Production i Art & Popcorn, dok je ovdašnji koproducent projekta filma Marka Šanti?a beogradska kompanija Living Pictures.

Eurimages je na ovoj 161. svojoj sesiji podržao 17 projekata dugometražnih filmova u ukupnom iznosu od 4.124.000 evra.