DVE NOVE KNJIGE IZ IZDAVAČKE KUĆE BOOKA

Izdava?ka ku?a Booka objavila je u decembru dve zbirke pri?a, Osmicu Rumene Bužarovske i Mlije?ne zube Lane Bastaši?.

 Makedonska spisateljica Rumena Bužarovska, koja je privukla pažnju doma?e kritike i ?italaca zbirkom pri?a Moj muž, vode?a je regionalna autorka kratkih pri?a.

U svom stvaralaštvu progovara glasom žena razli?itih životnih doba, ukazuju?i na nedostatke kako tradicionalnog tako i savremenog društva, kao i na izazove s kojima se žene svakodnevno susre?u.

Rumena Bužarovska / FOTO: Promo

Osmicu ?ine kratki odlomci iz života žena, intimni uvidi u psihu likova i diskretno potcrtane odnose mo?i. Bilo da pripoveda o vršnja?kom izrugivanju, neskladnom braku, traumati?nom odlasku kod ginekologa ili nestajanju sopstvenog „ja“ pod svekrvinim krovom, svaka od pri?a iz Osmice ?ita se kao napeta drama koja vodi ka emotivnom raspadu ili krahu porodi?nih odnosa.

Iako nije u pitanju nova zbirka pri?a (Osmica prethodi zbirkama Moj muž Nikuda ne idem), i ova knjiga svedo?i o izvanrednom talentu Rumene Bužarovske. Nepretenciozan jezik, surova realisti?nost i britak, nemilosrdan humor – sve ono što krasi autorkin kasniji opus – pomalja se ve? u Osmici.

Lana Bastaši? se svojim prvim romanom Uhvati zeca, o ženskom prijateljstvu prelomljenom kroz prizmu ratnih godina, nametnula kao vrhunska regionalna prozaistkinja.

Njen pripoveda?ki stil s lako?om je isko?io iz lokalnih okvira i postao deo globalnog trenda novog ženskog pisma.

Mlije?ni zubi su zbirka pri?a o deci i de?jim traumama, ispri?anih bez romantizovanja detinjstva iz perspektive odraslih. U ovoj zbirci ima zadavljenih o?eva, pijanih majki, poganih nastavnika i ubijenih životinja, ali sam kraj knjige ipak nudi nadu da je mogu?e napraviti odmak od roditeljske greške i izgraditi svoj identitet bez stalnog gledanja unazad.

Lana Bastaši? FOTO: Radmila Vankoska

Majstorski napisana, stilski besprekorna i krajnje dirljiva, ova zbirka pri?a svedo?i o raskošnom talentu Lane Bastaši?. Koriste?i samo nagoveštaje i savršeno izbrušen jezik, autorka ?itaocima daje poverenje i mo? da sami otkrivaju slojeve pri?e.

Rumena Bužarovska je ro?ena 1981. godine u Skoplju. Do sada je objavila zbirke pri?a: Žvrljotine (2006), Osmica (2010), Moj muž (2014) i Nikuda ne idem (2018), studiju o humoru u savremenoj makedonskoj i ameri?koj kratkoj pri?i O smešnom: Teorije humora kroz prizme kratke pri?e (2012) i knjigu mini-fikcije Spavaj (2017). Platforma Literary Europe Live u okviru organizacije Literature Across Frontiers je 2016. godine Rumenu Bužarovsku uvrstila me?u deset najzanimljivijih mladih evropskih pisaca.

Lana Bastaši? (Zagreb, 1986) objavila je zbirke kratkih pri?a Trajni pigmenti (2010) i Vatrometi (2013), knjigu pri?a za decu Nastja crta sunce (2015) i zbirku poezije Naivni triptih o Bosni i umiranju (2014). Njen prvi roman, Uhvati zeca (2018)osvojio je Evropsku nagradu za književnost 2020. godine i uvršten je u najuži izbor za NIN-ovu nagradu. Dobila je nekoliko nagrada za kratku pri?u (izme?u ostalih, Zija Dizdarevi?, Ulaznica Karver: Odakle zovem), dve nagrade za poeziju (Targa UNESCO u Trstu i Dani poezije u Zaje?aru), i nagradu za neobjavljenu dramu (Kamerni teatar 55 u Sarajevu).