DVORIŠTA DEJANA MATIĆA: IZLOŽBA POVRATKA U DETINJSTVO

Prvog dana juna u maloj galeriji ULUPUDS-a svoju samostalnu izložbu pod nazivom “Dvorišta” otvori?e Dejan Mati?, slikar, vajar, kompozitor ro?en 1967. Izložba u Uzun Mirkovoj 12 bi?e otvorena za posetioce do 9. juna. 

Izložba “Dvorišta” ovog vrsnog samostalnog umetnika vra?a nas u detinjstvo i u vreme kada smo više poštovali prirodu.

“Ovaj ciklus slika nastao je u pokušaju da se pobegne od sumorne svakodnevice i otu?enog sveta koji nas sve više okružuje”, napisala je Maja Škaljac Stanoševi?, istori?arka umetnosti:

“Dejanovi pejsaži, livade, drve?e, ku?e i dvorišta nas nenametljivo uvla?e u sebe stvaraju?i jedan nenametljiv doživljaj”.

Dejan, koji je do sada više puta samostalno izlagao i u?estvovao u velikom broju kolektivnih izložbi ?e vas o?arati svojim emotivnim izborom motiva, kao i toplim, vanredno razigranim koloritom, kao i odabirom tehnike.

“U moru angažovanih izložbi sa socijalnom, marketinškom i politi?kom konotacijom, izložbe ovog tipa u nama izazivaju radost i pozitivnu energiju koja nam je u ovim teškim vremenima više nego neophodna”, zaklju?uje Maja Škaljac Stanoševi?.

Nama ostaje samo da vas pozovemo da 1. juna u 19 ?asova do?ete u Uzun Mirkovu 12, u Malu galeriju ULUPUDSa. Ne?e zažaliti zbog toga.