DVOSTRUKA PROMOCIJA

 

Odavno kafe knjižara Delfi SKC nije bila tako krcata kao na promociji romana Vlade Arsi?a (Osinje gnezdo) i Ivana Josimova (Vreme od voska). 

Ova dva romana objavljena su u okviru nove Lagunine edicije “Eklipsa”, koja je zapo?ela svoj život pre nekoliko meseci objavljivanjem romana „Ubisvet“ Siniše So?anina.

Po?etkom 2020. godine, gotovo istovremeno, objavljeni su romani „Vreme od voska“ Ivana Josimova i „Osinje gnezdo“ Vlade Arsi?a.

Romane je u društvu autora i spisateljice Vladislave Vojnovi? predstavio urednik edicije Zoran Penevski.

Edicija „Eklipsa“ obuhvata romane doma?ih autora koji pišu o onome što izlazi iz tame na svetlo, o stanju pomra?enja, o istini koja izmi?e iluzijama.

„Knjige iz ove edicije prikazuju novi tip savremene srpske proze koja nije optere?ena svakodnevnim politikanstvom, obi?nim pisanjem ili nategnutim pisanjem. Ovo su romani koji imaju estetsku puno?u, imaju strukturu, koji se bave pripovedanjem i ?ija osnovna tematska nit jeste nešto što govori o pomra?enju, odnosno izlasku iz tog pomra?enja“, istakao je Penevski.

ZAKASNELI PRVENAC

Iako nije po?etnik u pisanju, „Vreme od voska“ je roman prvenac Ivana Josimova.

„Ovo je nešto potpuno novo, stilski pre svega. Jedan psihološki kovitlac i novi tip romana toka svesti kakav nije poznat savremenoj srpskoj književnosti, ali predstavlja i novi pristup pro?iš?enju, tj. izlasku iz tame u kojoj se junak nalazi“, rekao je Penevski.

Ivan Josimov je objasnio naslov romana „Vreme od voska“:

„Se?anje je samo po sebi kategorija u koju ne treba imati mnogo poverenja jer je svesno i nesvesno promenljivo i mogu?e ga je deformisati kao vosak.“

„Vreme od voska“ preispituje li?no.

„Ovo nije autobiografski roman. Sve je fikcija i mašta, osim usamljenosti. Ovo je roman o ljubavi i utvarama. Sve one nerazjašnjene stvari na koje nismo obratili pažnju u vreme kada su se dešavale, emotivni problemi koji nas tište i koji kad-tad iza?u na videlo“, istakao je Josimov.

ISTORIJA “NARU?ENOG” ROMANA

„Osinje gnezdo“ je naizgled trilersko-nacionalni roman, ali i mnogo više od toga.

„Istorija kao nau?na disciplina je možda najranjivija i podložna raznim ispravkama i mitomanijama. I celokupna povesnica našeg starog ili srednjeg veka velika je crna rupa koju je svako popunjavao onim što je ?uo ili na?uo ili je bilo u ne?ijem interesu“, istakao je Vlada Arsi?, koji je na osnovu dostupnih istorijskih podataka ovim romanom izrazio sumnju da su mošti Svetog Save spaljene.

„U manastiru Kumanica prvi put sam ?uo da se iza moštiju Svetog Srigorija Kumani?kog možda kriju mošti Svetog Save. To je bio ’kamen?i? koji je pomerio stenu’ i mene nagnao da tražim materijalne dokaze samog spaljivanja.“

U podnaslovu knjige istaknuto je pitanje da li su mošti Svetog Save zaista spaljene na Vra?aru.

„Odgovor na to pitanje pisac ne može i ne treba da dâ. U knjizi navodim brojne podatke i ?injenice, ali krajnji zaklju?ak pisac ne može da izvede.“

Na pitanje šta mu je bilo najteže dok je pisao „Osinje gnezdo“, Vlada Arsi? je istakao:

„Najteže su mi pale moralne dileme koje sam imao u svojoj glavi i to da li ?e ono o ?emu pišem biti na korist ovom narodu ili na njegovu sablazan. Vreme ?e pokazati.“

Romane „Osinje gnezdo“ i „Vreme od voska“ možete prona?i u svim knjižarama Delfi, Laguninim klubovima ?italaca, onlajn knjižari www.delfi.rs i na sajtu www.laguna.rs.