EKO-PREDSTAVE NA OVOGODIŠNJEM BITEFU

Ove godine, na Bitefu ?e prvi put u?estvovati slovena?ki reditelj Žiga Divjak. Iako veoma mlad, Divjak je ve? vode?i reditelj slovena?ke pozorišne scene i dobitnik najrelevantnijih nacionalnih priznanja u ovoj zemlji.

Predstava Plu?a, režija: Žiga Divjak, foto: Peter Uhan

Beogradskoj publici  ?e se predstaviti produkcijom Plu?a Slovenskog narodnog gledališ?a Drama Ljubljana, nastaloj po drami britanskog pisca Dankana Makmilana.

Radi se o minimalisti?koj predstavi, zasnovanoj na vanserijskoj glumi dvoje mladih glumaca i znakovitom i rediteljskom i scenografskom rešenju prostora Igora Vasiljeva.

Tematski, Plu?a pripadaju onoj celini festivala koja problematizuje ekološke izazove današnjice.

U okviru te celine, na Bitefu ?e prvi put gostovati i Filip Ken, jedan od najpoznatijih francuskih i svetskih reditelja srednje generacije. Njegova predstava Farm Fatale je nastala u koprodukciji autorove kompanije i Kameršpilea iz Minhena.

U specifi?nom, za njega prepoznatljivom vizuelnom okviru i ironijskom diskursu, Ken razvija nadrealnu viziju „ekološke revolucije“ koju pokre?u nezaposlena strašila: ona su ostala bez posla usled razli?itih razloga, izme?u ostalog, usled uništavanja gradskih bašta i udara korporacija na samostalne poljoprivrednike.

Prvi put ?e u okviru glavnog programa Bitefa gostovati i Amanda Pinja, koreografkinja ?ileansko-meksi?kog porekla. Njena koreografija Klimatski plesovi je posveta ekosistemima ugroženim projektima multinacionalnih kompanija i zasnovana je na tvrdnji da savremena zapadna civilizacija ne dovodi u opasnost samo prirodu, ve? i drevne kulture.