EPIFANIJA

Ve?eras se u likovnoj galeriji Kolar?eve zadužbine u 19 ?asova otvara izložba “EPIFANIJA, prisutnost sopstva” Zorane Mili?evi?.

U Zoraninim radovima razli?iti tokovi se spajaju u istom delu, u istom trenutku; naizmeni?ni, ?esto isprepleteni pokreti koji razgrani?avaju smisao slike, koja nikad nije manihejska, to jest, nije obi?an prikaz. Zorana barata dubinskim sastavom psihe i klizavim neodre?enim stazama podsvesti. Ona u svojim radovima prikazuje polje i okvir u kojem se odvijaju vizuelne parabole. Na tom prostoru se maksimalno ispoljava razum i delovanje nagona.

Ve? možemo govoriti o Zoraninom rukopisu, koji je pun moralne strogosti, kao da proizilazi iz ve?itog nezadovoljstva postignutim. Zato ona ide iz rada u rad, na polje neprekidnog rada, na stalnu razradu sa?injenu od veoma preciznih delovanja ruku i uma. Ona se ne prepušta kona?nom rezultatu. Zorana zna da se umetni?ko prikazivanje može posti?i samo ako se zna razlika izme?u sposobnosti da se zabeleži vidljivi svet i sposobnost da se prikaže nevidljivi svet. Za to je potreban napor, sistemska primena tehnike, koja dovodi do pojava izvan obi?nog opažanja. Zorani je oblikovanje dela važnije od same forme. Jer, ono pokazuje neprekidan hod umetnika po ?itavom delu.

Izložba ?e biti otvorena do 26. septembra.