EURIMAŽ podržao FILM RAŠE ANDRIĆA

Film Radivoja Raše Andri?a “Leto kada sam nau?ila da letim” podržao je pan-evropski fond Eurimaž (Eurimage).

Toplu pri?u o odrastanju po scenariju Ljubice Lukovi? ura?enom prema istoimenoj knjizi Jasminke Petrovi? podržao je i Filmski centar Srbije.

Radivoje Andri?, jedan od miljenika doma?e publike, poznat je po kultnim filmovima „Munje!“, „Kad porastem bi?u kengur“ i „Tri palme za dve bitange i ribicu“.

Ovaj film predstavlja Andri?ev povratak filmu nakon više od 15 godina pauze.

Pri?a filma prati dvanaestogodišnju Sofiju, pred kojom je naizgled dosadno letovanje sa dve babe. Ipak, prvi poljubac, pomirenje sa otu?enom porodicom i suo?avanje sa smr?u pretvori?e ovo leto na idili?nom jadranskom ostrvu u neprocenjivo i nezaboravno iskustvo.

Snimanje filma planirano je za kraj leta ove godine, na lokacijama na Hvaru i u Beogradu. Producenti filma su Maja Popovi? i Milan Stojanovi? iz beogradske kompanije Sense Production, a ko-producenti su Ankica Tili? Juri? (Kinorama, Hrvatska) i Mira Staleva i Stefan Kitanov  (Art Fest, Bugarska).

Pre fonda Eurimaž, film „Leto kada sam nau?ila da letim“ podržan je od strane Filmskog centra Srbije, Hrvatskog audiovizuelnog centra, Bugarskog nacionalnog filmskog centra, Kreativne Evrope MEDIA i Filmske mreže Jugoisto?ne Evrope (SEE CN).

Ovo je tre?a podrška fonda Eurimaž za projekte kompanije Sense Production u periodu od samo 12 meseci. Podse?anja radi, u junu prošle godine podršan je projekat „Korisnici“ Ivana Iki?a, a u decembru projekat „Prvi maj“ Mladena ?or?evi?a.

Foto: FCS promo