EUROIMAGE PODRŽAO PROJEKAT NOVOG FILMA MAJE MILOŠ

Panevropski koptodukcioni fond podržao je projekat novog igranog filma naše Maje Miloš pod radnim naslovom “Pukotina u ledu”.

Euroimage je podržao 49 projekata (me?u kojima su i tri animirana i šest dokumentarnih) iz cele Evrope, a projektu naše mlade scenaristkinje i rediteljke odobrena je podrška u iznosu od 225 hiljada evra. Filmski centar Srbije, fondovi Holandije, SLovenije, Italije i Hrvatske tako?e su podržali ovaj dugometražni projekat:

Glavni junak filma “Pukotina u ledu” je Marija, kliza?ica koja živi sa ocem, kamiondžijom, na obodu Beograda. Skrhana bolom zbog gubitka majke koja je umrla tri godine ranije, ona  ne može da izrazi svoju rasplamtalu seksualnost. Ona to doživljava kao veliku tajnu koja je progoni i ose?a se bezvrednom. Marijin otac se zbližava sa ženom koja se potom useljava u njihovu ku?u zajedno sa svoje dve k?erke. Marija podržava svog oca ali shvata da ne može da veruje svojoj novoj ma?ehi…

INTIMNO PUTOVANJE 

Pukotina u ledu se bavi pitanjima integriteta žena u materijalisti?ki i takmi?arski ustrojenom svetu šunom agresije. Film prati junakinjino intimno putovanje samoprihvatanja i integriteta, potcrtavaju?i obim degradacije i eksploatacije žena kroz razne društvene slojeve, s ciljem da na sirov na?in oslika stvaran život bez  propratnog moralisanja. Narativni modeli bajki su uronjeni u savremenu pri?u kako bi se istražilo kako humanisti?ke ideje bajki funkcionišu u današnjem svetu“, navela je u svojoj eksplikaciji Marina Miloš.

Pukotina u ledu je kao projekat razvijana na radionicama i koproducentskim sastancima na Torino FilmLab-u i kanskom L`Atelier programu. Dobila je i podršku za razvoj projekta CE Media fonda.

Film se radi u produkciji beogradske filmske ku?e Baš ?elik, a  u koprodukciji sa producentskim ku?ama Spok Production i Vertigo (Slovenija), Nightswim (Italija), Volya Films (Holandija) i Propeler film (Hrvatska).

KO JE MAJA MILOŠ 

Maja Miloš je diplomirala na beogradskom Fakultetu dramskih umetnosti. U?estvovala je u programu Berlinale Talent Campus, kao i u dokumentaristi?kom programu La Femis. Režirala je jedanaest kratkometražnih filmova, od kojih je ve?ina nagra?ena na nacionalnom i internacionalnom nivou. Njen prvi dugometražni film Klip (2012) prikazan je na me?unarodnim filmskim festivalima u Roterdamu, San Sebastijanu, Torontu, Moskvi, Karlovi Varima, Solunu, Minhenu, Tansilvaniji…. i osvojio je brojne nagrade, uklju?uju?i Nagradu Tigar u Roterdamu. Bila je ?lanica žirija festivala u Roterdamu, Sarajevu, Karlovi Varima, Pan?evu, Leskovcu… Radi kao asistentkinja na katedri filmske i televizijske režije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.

Foto: FCS promo