EVO KO ĆE DOBITI NOVAC ZA SNIMANJE FILMOVA

Realizacija ?etiri dugometražna igrana filma bi?e podržana od strane Filmskog centra Srbije do kraja godine: prema odluci Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, radi se o filmovima Ku?a (režijaTanja Brzakovi?, produkcija Talas Film), Južni vetar 3 (Miloš Avramovi?, Režim), Ribar i balerina  (Lazar Ristovski, Zillion film) i Ja li grmi, jal’ se zemlja trese? (Siniša Cveti? i Košutnjak film). 

Komisiju Filmskog centra Srbije ?inili su Marko Joci?, Dušan Jovovi?, Marko Krsti?, Kosta Peševski i Nenad Pavlovi?, koji su birali me?u 23 prijavljena projekta.

Milica Tomovi?, Vladislava Vojnovi?, Miroslav Mogorovi?, Stefan Arsenijevi? i Darko Lungulov ?inili su komisiju Filmskog centra Srbije koja je odlu?ivala i o sufinansiranju proizvodnje doma?ih dugometražnih igranih filmova za decu i omladinu. Podržana su dva: Giga pravi more (scenario Strahinja Savi? i Filip Vujoševi?, režija Strahinja Savi?, produkcija Ground) i ostvarenje Do kraja dana (scenario Jelena Maksimovi? i Ivana Salati?, režija Jelena Maksimovi?, produkcija Taurunum Film).

Filmski centar Srbije pomo?i ?e i izradu pet dugometražnih dokumentarnih filmova, koji su izabrani u konkurenciji 14 prijavljenih projekata. Sredstva ?e dobiti projekti A šta sad, a šta tad (režija Boris Miti?, produkcija Dribbling Pictures), Jagode i pepeo (Gabrijela Nikoli?, Servia Film), Za milion godina (Gregor Zupanc) Na po?etku beše kamera (Bojan Vuk Kosov?evi?, Nama Film), Fabika ne sme da stane (Marko Nikoli? i Talas film).

O dodeli sredstava dokumentaristima odlu?ivala je Komisija FCS u sastavu Miloš Škundri? (predsednik), ?arna Radoi?i?, Nenad Pirnat, Nikola Loencin i Feti Dautovi?.