EVO KOJIH ŠEST ROMANA “JURI” NINOVU NAGRADU

Romani “Unutrašnje more” Danice Vuki?evi? u izdanju Nojzaca, “Klub istinskih stvaralaca” Milana Tripkovi?a (Fabrika knjiga), “Papir sa vodenim znakon” Gorana Petrovi?a (Laguna), “Niko nije zaboravljen i ni?ega se ne se?amo” Mirjane Drljevi? (Booka), “Koljka i Sašenjka” Uglješe Šajtinca (Arhipelag) i “Klara Klarisa” Marijane ?anak (Bulevar Books) našli su se u najužem krugu za ovogodišnju Ninovu nagradu. 

Ovako je odlu?io žiri u sastavu Marija Nenezi?, Milena ?or?ijevi?, Žarka Svir?ev, Goran Korunovi? i Teofil Pan?i? (predsednik). Žiri ?e u ponedeljak oko podneva saopštiti ime 69. laureata  ovog književnog priznanja, navodi NIN. 

Književnik Goran Petrovi? dobio je NIN-ovu nagradu 2000. za roman “Sitni?arnica Kod sre?ne ruke”, Uglješa Šajtinac našao se u najužem izboru 2011. s knjigom “Sasvim skromni darovi”. Milan Tripkovi? ulazi u konkurenciju sa svojim drugim objavljenim romanom, a Danica Vuki?evi?, Mirjana Drljevi? i Marijana ?anak s romanima-prvencima.

Ina?e, Goran Petrovi? je pre nekoliko dana proglašen dobitnikom nagrade Beogradski pobednik.

Njegov roman “Papir sa vodenim znakom” doneo mu je priznanje žirija ve?inom glasova: Predrag Petrovi?, Petar Pijanovi? i Nataša An?elkovi? glasali su za roman Petrovi?a, a Vesna Triji? i Sla?ana Ili? su svoj glas dale romanu Emira Kusturice “Vidiš li da ne vidim”.