FANTASTIKA U KC GRAD

Deveto izdanje Festivala fantasti?ne književnosti „Art-Anima“ bi?e održano u sredu i ?etvrtak 5. i 6. jula 2023. godine u Kulturnom centru Grad (Bra?e Krsmanovi? 4, Beograd).
Festival posve?en fantasti?noj književnosti i njenom uticaju na društvene i kulturne aspekte, ugosti?e više od trideset u?esnika – pisaca, urednika, književnih kriti?ara i teoreti?ara, me?u kojima su: Zoran Živkovi?, Vladislava Gordi? Petkovi?, Zorica ?ergovi? Joksimovi?, Dejan Ognjanovi?, Milan M. ?irkovi?, Mladen Jakovljevi?, Tijana Tropin, Nataša Tu?ev, Adrijan Sarajlija, Goran Kostrovi? i drugi.
U?esnici ?e govoriti o književnosti pisanoj u klju?u fantastike i njenim važnim ulogama po?ev od uticaja na kulturu ?itanja i kreativnog pisanja, preko promocije nau?nih koncepata, pa do istraživanja osetljivih društvenih pitanja i podsticanja empatije i razumevanja.
Ovogodišnji festival organizuju sajt za promociju fantasti?ne književnosti Art-Anima.com i izdava?ka ku?a Kontrast. Partnerske organizacije su Klub za kulturu i umetnost SKAZ i udruženje DS Cosplay.
Ulaz na sva festivalska dešavanja je slobodan.