FCS DOBIO UMETNIČKI SAVET

Glumci Mirjana Karanovi? i Miki Manojlovi?, reditelj i publicista ?or?e Kadijevi?, te direktor fotografije Predrag Popovi?, ?ini?e, zajedno sa Gordanom Mati?em, direktorom FCS, Umetni?ki savet Filmskog centra naše zemlje. 

Konstitutivna sednica ovog novog tela održana je danas, 22. oktobra u prostorijama FCS-a.

„Uloga Umetni?kog saveta je jako važna, pre svega strateški. Imamo zaista eminentne ?lanove, ?ija imena, reference, iskustva i znanja ne zna?e samo u Srbiji, ve? i van naših granica… Mislim da ?e njihova re? i mišljenje da ostave dubok trag u bliskoj budu?nosti rada Filmskog centra Srbije“, rekao je tim povodom Mati?.

Izme?u ostalog, Umetni?ki savet ?e davati mišljenje i predloge za unapre?enje kinematografije i audiovizualnih delatnosti, pomagati u izradi programa rada za unapre?enje produkcije, distribucije i prikazivanja, i me?unarodne saradnje.

Mirjana Karanovi?, naša proslavljena glumica, naglasila je da joj je velika ?ast i zadovoljstvo da bude ?lanica Umetni?kog saveta:

„Imam iza sebe mnogo iskustva, a mislim da i ostali ?lanovi saveta mogu da svojim mišljenjem, sugestijama i predlozima unaprede rad Filmskog centra Srbije. Da pomognu autorima, i uopšte celoj našoj kinematografiji, da stupi na slede?i nivo, za koji mislim da imamo potencijala. Kao zaljubljenici u film, i kao osobe, želimo da naša nacionalna kinematografija bude što uspešnija, i da dostigne nivo nekih kvalitetnih malih kinematografija u Evropi i svetu. Mislim da naš savet može da ima korisnu ulogu“.

Predrag Miki Manojlovi?, još jedna gluma?ka legenda naše kinematografije, povodom po?etka rada Umetni?kog saveta je rekao:

„Nas par tu smo žilavi ljudi, maratonci. Pokuša?emo da objasnimo, našim autoritetima, šta bi još moglo da se popravi u stvaranju filmova, radu Filmskog centra, bioskopske mreže. Važnost i probojnost filma kao medija je ogromna, a kultura je strateško pitanje, podjednako važno kao struja, voda, ili nafta“.

Mandat ?lanova saveta traje godinu dana, sa mogu?noš?u ponovnog izbora.

Foto: Monika Husar