FCS IŠKOLOVAO GENERACIJU SEKRETARA REŽIJE

U prostorijama Filmskog centra Srbije, sve?ano su dodeljene diplome polaznicima radionice za sekretare režije, jednu od klju?nih pozicija u filmskoj i televizijskoj produkciji.

Ovo je bila prva u nizu od šest radionica koje organizuje Filmski centar Srbije u saradnji sa Fakultetom dramskih umetnosti u Beogradu, sa ciljem da polaznicima pruže mogu?nost da steknu znanja i zapo?nu filmsku i TV karijeru.

Direktor Filmskog centra Srbije Gordan Mati? izrazio je zadovoljstvo što svršeni polaznici kursa polako mogu da apliciraju za u?eš?e u raznim projektima:

“Profesija sekretara režije je jedna od pet najdeficitarnijih profesija u ovom trenutku. Zato nam je bilo jako bitno što su polaznici kursa za sekretara režije završili ovaj kurs i što mogu ve? tokom letnje sezone, od 1. jula da apliciraju za sve jesenje projekte u okviru kojih ?e mo?i da sti?u nova iskustva i prakti?na znanja na snimanjima. Time smo i našim producentima i projektima omogu?ili nove, sveže ljude u ekipi.”

Govore?i o radu sa polaznicima kursa Aleksandra Beka Wolf, mentorka prakti?nog dela obuke, istakla je entuzijazam koji je vladao kod polaznika i znanja koja su polaznici savladali tokom kursa.

“Zaista je predivno to što su profesori Fakulteta dramskih umetnosti napravili jednu fantasti?nu osnovu iz kamere, režije, zvuka, produkcije i montaže, nakon ?ega sam ja sve to što su oni slušali na ?asovima mogla da im pokažem kako to u prakti?nom smislu izgleda. Neverovatna je ta energija, polet i adrenalin koji je izbijao iz njih na svakom ?asu. Ta želja za znanjem i neverovatna pozitivna energija gde su oni na ?asovima prakti?ne obuke bili na pravom snimanju, i gde je, ve? tokom tre?eg ?asa, bilo primetno kako su po?eli da prime?uju ono što smo u?ili. Kada sam na kraju pregledavala sve te njihove radove uo?ljiv je bio pomak od prvog do poslednjeg ?asa. ?ak smo na kraju imali i proveru znanja gde su oni imali radove na kojima bi iskusni filmski radnici mogli da im pozavide”, rekla je Wolf.

Irina Duki?, jedna od polaznica kursa rekla je da su znanja ste?ena tokom kursa izuzetno zna?ajna:

“Zahvaljujem se Filmskom centru Srbije i Fakultetu dramskih umetnosti što su nam omogu?ili da odlazimo na setove i vidimo kako to sve u praksi izgleda. Ovaj kurs nam je mnogo pomogao zato što nam je ta simbioza prakse i teorije puno pomogla da sagledamo celokupnu sliku jednog filmskog snimaju?eg dana.”

Prakti?na nastava, kojom je rukovodila mentorka Aleksandra Beka Wolf, u celosti se održavala na snimanju serije „Kaljave gume“u režiji Miodraga ?erti?a, gde glavnu ulogu nosi Gorica Popovi?.

Ovaj deo programa odigrao se u Downtown studiju zahvaljuju?i produkciji Easy E Films. Nastava u teorijskom delu održana je na Fakultetu Dramskih umetnosti.

U narednom periodu bi?e organizovane i radionice za još pet deficitnih zanimanja: asistenti i asistentkinje režije, rasvetljiva? – gafer, scenski radnik – farmajstor, šarfer i švenker.

Ovi intenzivni kursevi, u malim grupama polaznika, upozna?e polaznike sa procesom rada na filmu i televiziji, kao i sa svim segmentima saradnje sa rediteljem, produkcijom, montažom, kamerom i snimanjem i dizajnom zvuka. U?eš?e na radionicama potpuno je besplatno za sve polaznike, a prethodno iskustvo nije neophodno.