FCS NA SNIMANJU FILMA PUKOTINE U LEDU

Delegacija Filmskog centra Srbije posetila je snimanje novog filma Maje Miloš, Pukotine u ledu, ?iji je nastanak prva podržala  upravo ova ustanova kulture od nacionalnog zna?aja.

„U pitanju je ambiciozan i dugoo?ekivan film naše istaknute rediteljke koja je svojim prvencen Klip postigla veliki me?unarodni uspeh“, naglasio je tom prilikom direktor Filmskog centra Srbije, Gordan Mati?. „Filmski centar Srbije je podržao ovaj projekat i nastavi?e da ga podržava, što je i neophodno imaju?i u vidu otežane okolnosti pod kojima danas nastaju filmovi i kod nas.“

Snimanje se odvija u Starom Železniku u kome se trenutno snimaju eneterijeri i eksterijeri u ku?i u kojoj živi glavna junakinja filma Marija, a snimanje uklju?uje i nekoliko zahtevnih scena u kojima se koristi i pirotehnika.

Jovana Stojiljkovi? tuma?i lik mlade kliza?ice Marije koja sa ocem Draganom i ma?ehom Suzanom (glume ih naši istaknuti glumci Ljubomir Bandovi? i Nataša Ninkovi?) živi na obodu Beograda. Našavši se u finansijskom škripcu, Marija je primorana da u?e u svet u kome su žene seksualno eksploatisane. Me?utim, ljubav mladog biznismena Luke ?uka (Marko Grabež) daje joj snagu da prihvati samu sebe i svoju seksualnost. Zapažene uloge i „Pukotini u ledu“ tuma?e i mlade glumice Nikolina Spasi? i Milica Tomaševi?, koje su tako?e u?estovale u scenama ?ije je snimanje posetila delegacija FCS-a. Pored srpskih filmskih profesionalaca, doprinos nastanku filma daju i stru?njaci iz Holnadije, Slovenije, Hrvatske…

Jelena Mitrovi?, Igor Kecman i Gordan Mati?, foto ?or?e Baji?

Maja Miloš, poznata po svom nagra?ivanom debitantskom ostvarenju „Klip“, napisala je i scenario za svoj novi film.

Njeni klju?ni saradnici na „Pukotini u ledu“ su direktor fotografije Vladimir Simi?, kostimografkinja Ivana Majstorovi? Kesi?, scenografknja Marija Joci?, maskerka Mojca Gorgoranc i snimantelj zvuka Marsel de Hugd.

Pored Jovane Stojiljkovi? (koja glumi Mariju), klju?ne uloge tuma?e Marko Grabež, An?ela Jovanovi?, Nataša Ninkovi? i Ljubomir Bandovi?. Svoj gluma?ki doprinos filmu da?e i hrvatski glumci Barbara Nola, Goran Navojec i Dejan A?imovi?.

Rediteljka i scenaristkinja Maja Miloš je u svom novom filmu iskoristila narativne motive  ?uvene bajke „Pepeljuga“.

„Sama srž ove pri?e stare više od 2000 godina devoj?ice u?i da žena postaje princeza kad prigrli svoju seksualnost“, objašnjava ona. „Kroz istoriju su interpretacije Pepeljuge postajale sve seksisti?kije. Princ je tuma?en kao muškarac koji rešava sve Pepeljugine probleme, dok, zapravo, u izvornoj pri?i njegova ljubav daje Pepeljugi snagu da prihvati svoju seksualnost i sama prona?e unutrašnji spokoj“.

Foto: ?or?e Baji?