FCS: SRBIJA ne sme da zaboravi SLOBODNE UMETNIKE

Filmski centar Srbije je skrenuo pažnju Vladi Republike Srbije na problem slobodnih umetnika koji se pojavio u vreme pandemije Korona virusa.

U slobodne umetnike (freelancere) u ovom slu?aju FCS ubraja sve glumce koji nisu u stalnom radnom odnosu u nekom od pozorišta, kompozitore, scenariste, reditelje, snimatelje, i mnoge druge radnike srodnih zanimanja (scenografi, kostimografi, prevodioci, statisti, itd.).

Filmski centar Srbije želi da pokuša da zaštiti audiovizuelnu infrastrukturu, ne samo kroz predloge pomo?i pravnim ve? i fizi?kim licima koja rade u ovom sektoru.

U ovom trenutku su otkazana sva snimanja filmova, serija, reklama, statiranja, pozorišne predstave, javni nastupi i sli?no, a mnogobrojnim autorima i interpretatorima to su jedini izvori prihoda.

FCS izražava bojazan da se mnogi slobodni umetnici, koji su veoma doprineli naglom razvoju audiovizuelnog sektora prethodnih godina, nalaze u teškoj situaciji, bez ikakvih sigurnih sredstava za osnovne potrebe, za životne namirnice i za lekove u ovom periodu.

Zato FCS smatra da Vlada Republike Srbije treba da posmatra slobodne umetnike ne samo kao ravnopravne privatne privredne subjekte, koji trpe posledice nastale situacije u vezi sa pandemijom korona virusa, i na koje ?e se odnositi sve najavljene subvencije, povlastice i druga davanja, ve? da ima i vidu je ovo sektor posebno pogo?en pandemijom  te da ?e i nakon ukidanja vanrednog stanja ovom sektoru biti potrebno i najviše vremena da po?ne da ostvaruje prihod.

FCS smatra potrebnim da Vlada Republike Srbije pomogne slobodnim umetnicima i tako što ?e formirati  Fond solidarnosti za pomo? svim umetnicima kako bi dobili što pre egzistencijalnu pomo?.

Povodom novonastalih okolnosti usled epidemije virusa COVID-19, Filmski centar Srbije dvaput se prethodno obratio Vladi Republike Srbije. Odmah, po po?etku krize, FCS je to tražio pomo? za one koji su koji su prvi pogo?eni merama Vlade, distributerima i prikaziva?ima kinematografskih dela. FCS je predložio mere poput odlaganja pla?anja doprinosa za zaposlene, taksi, osloba?anja PDV-a, itd. Ubrzo, FCS je zamolio i razmatranje pružanja pomo?i veoma ugroženim sektorima audiovizuelne industrije, koji su zna?ajno doprineli u?eš?u kreativne industrije u BDP-u zemlje, a to su rental kompanije, producentske ku?e, kao i srodne delatnosti poput filmskih i TV studija, scenografskih i kostimografskih radionica, postprodukcionog sektora, i drugih, koji imaju oko 5.000 zaposlenih radnika.

Poslednja molba ti?e se zaštite pojedinaca, fizi?kih lica koji žive od audiovizuelne industrije. Svojim dopisom FCS je skrenuo pažnju da sistem mora da ima u vidu i zaštitu slobodnih umetnika kao fizi?kih lica u kreativnoj industriji.