FESTIVAL EVROPSKOG FILMA PALIĆ POČINJE 8. AVGUSTA PREMIJEROM FILMA IME NARODA

Ovogodišnje, dvadeset sedmo izdanje Festivala evropskog filma Pali?, održa?e se od 8. do 14. avgusta na Pali?u i u Subotici, u organizaciji Otvorenog univerziteta Subotica.

Festival se tradicionalno održava na više lokacija me?u kojima su jedinstvena Letnja pozornica na Pali?u, kao i bioskopi Eurocinema, Abazija i Lifka.

Tokom predfestivalskog programa i centralnog dela manifestacije publici ?e biti predstavljeno više od 100 filmova iz svih krajeva Evrope, i to u 15 razli?itih selekcija i programskih celina. Mnogi od filmova ima?e svoju srpsku i regionalnu premijeru upravo na Pali?u. Pored bogatog  filmskog programa, publika ?e mo?i da uživa u brojnim dinami?nim prate?im sadržajima – koncertima, izložbama, promocijama, radionicama i stru?nim predavanjima.

Festival ?e 8. avgusta biti sve?ano otvoren premijerom filma “Ime naroda” našeg proslavljenog reditelja Darka Baji?a. Ovo ostvarenje je istorijska saga o Svetozaru Mileti?u, uglednom advokatu, nekadašnjem gradona?elniku Novog Sada i jednom od najzna?ajnijih i najuticajnijih srpskih politi?ara u Austrougarskoj druge polovine 19. veka.

 

“Ime naroda” sniman je na zna?ajnim istorijskim lokacijama u Novom Sadu, Vršcu i Beogradu. U filmu ra?enom po scenariju Milovana Vitezovi?a, glavnu ulogu igra Ljubomir Bandovi?, dok su u ostalim ulogama Žarko Lauševi?, Katarina Žuti?, Anja Pavi?evi?, Andrija Kuzmanovi?, Nikola Ristanovski, Milutin Mima Karadži?, i drugi.

Na zatvaranju festivala 14. avgusta, publika ?e mo?i da uživa u srpsko-ruskom ostvarenju “Hotel Beograd” reditelja Konstantina Starskog, sa Milošem Bikovi?em i Dijanom Požarskajom u glavnim ulogama.

Radoslav Zelenovi?, direktor Festivala evropskog filma Pali?, konstatovao je kako je prethodnih meseci mnogo toga ra?eno na održavanju, u nadi da ?e festivala biti u punom obimu.

“Mi moramo da pravimo festival onako kako ga svi znamo. Evropski program Media u kome mi u?estvujemo ima vrlo precizna pravila po kojima vi dobijate sredstva, a to je minimum 82 igrana filma. To su pravila koja smo svi prihvatili, i ona su takva kakva jesu. Festival smo pomerili za dve nedelje u nadi da ?emo dobiti još više vremena da i bolje organizujemo festival, i prikupimo više materijalnih sredstava, jer smo ra?unali sa budžetom sli?nom prošlogodišnjem. Iskreno se nadam da svi shvataju koliko je u ovom trenutku nama važno da imamo manifestaciju kao što je Pali?ki filmski festival. Naša prednost je što se dobar deo festivala održava na otvorenom, i svi propisi koji u tom trenutku budu važe?i su izvodljivi. Radimo festival u punom obimu”, zaklju?io je Zelenovi?.

„Pali?ki filmski festival ?e verovatno biti jedan od prvih ozbiljnijih festivala uopšte, ne samo kod nas. Zbog toga je posebna pažnja usmerena da festival održi svoj nivo – sve ono što ga je dovelo do toga da bude jedan od najzna?ajnijih festivala. Ovo je jedan veliki ohrabruju?i doga?aj“, istakao je predsednik Saveta festivala Dušan Kova?evi?.

Ilija Tati?, izvršni producent festivala, osvrnuo se na tehni?ke detalje organizacije i nepoznanice koje su aktuelne zbog epidemiološke situacije u Srbiji i na globalnom nivou, i najavio da ?e biti gostiju iz inostranstva.

“Barem prema prvim reakcijama ljudi koje smo kontaktirali, vidimo da su voljni da do?u. To je znak ohrabrenja za sve nas”, izjavio je Tati? i dodao da onlajn održavanje festivala nikada nije bila opcija:

“Festivali se prave da se ljudi sretnu, da publika i umetnici izme?u sebe komuniciraju, da razmenjuju svoje ideje. Pali? je bio i osta?e idealno mesto za tako nešto. U slu?aju da ne mogu da se održavaju zatvorene projekcije, sve ?emo ih održavati napolju”, dodao je on.

Ilija TATI?, izvršni producent Festivala: 
Onlajn verzija Pali?a nije bila opcija!
Festivali se prave da se ljudi sretnu, da publika i umetnici
izme?u sebe komuniciraju, da razmenjuju svoje ideje.
Pali? je bio i osta?e idealno mesto za tako nešto

Programski direktor festivala Miodrag Mogorovi? izjavio je da je festival ostaje u svojim programskim okvirima utemeljenim prethodnih godina, kao i da je podrška programa Media došla kao nagrada za prethodni uspešni rad.

“Ove godine je fokusu bugarska i ma?arska kinematografija. Program smo koncipirali tako da možemo da dovedemo goste kakva god bila ograni?enja putovanja i kretanja”, rekao je on.

“Sigurni smo da ?e nam uslovno re?eno biti lakše da dovedemo naslove, jer ne?e imati luksuz biranja festivala, jer je broj onih koji su ukinuti u poslednja tri meseca prešao 1.000. Naš rezervoar iz koga crpimo filmove je i dalje isti, jedino što nemamo Kanski festival. Me?utim i oni ?e objaviti svoj redukovani program narednih dana, pa ?emo i odatle mo?i da odaberemo jedan ili dva naslova” zaklju?uje Mogorovi?.

Kada je re? o festivalskom filmskom programu, pali?ke filmske selekcije koje imaju takmi?arski karakter i ove godine donose najaktuelnije evropske naslove u Glavnom takmi?arskom programu, kao i najangažovanije isto?noevropske filmove u selekciji Paralele i sudari.

Prošle godine sa velikim uspehom i sjajnim reakcijama publike uvedene su dve nove selekcije – Velikani evropske kinematografije, koja je posve?ena najnovijim filmovima majstora sedme umetnosti Starog kontinenta, i selekcija Novi evropski dokumentarni film, koja donosi najbolje dokumentarce, filmsku formu koja izaziva sve ve?u pažnju javnosti i kriti?ara.

Miodrag MOGOROVI? programski direktor: 
Naš rezervoar iz koga crpimo filmove je i dalje isti,
jedino što nemamo Kanski festival.
Me?utim i oni ?e objaviti svoj redukovani program
narednih dana, pa ?emo i odatle mo?i da
odaberemo jedan ili dva naslova

U ?ast dobitnika nagrade “Aleksandar Lifka” za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji, kao i prethodnih godina bi?e prire?en Omaž program. Da podsetimo, FEF Pali? ovu nagradu dodeljuje doma?em i inostranom laureatu od 2000. godine, za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji.

Selekcija Novi ma?arski film kao i prethodnih godina donosi najnoviju produkciju iz susedne zemlje, dok je Mladi duh Evrope selekcija namenjena kratkim i eksperimentalnim filmskim formama. FEF Pali? svake godine predstavlja kinematografiju jedne od evropskih zemalja u okviru selekcije Kinematografija u fokusu, kada se prikazuju filmovi najzanimljivijih autora te zemlje.

Tako?e, Omaž dobitniku nagrade Underground spirit prire?uje se u ?ast dobitnika ovog priznanja koje Festival dodeljuje za doprinos nezavisnom filmu. Selekcija koja traje ve? deceniju je i Eco dox, program baziran na dokumentarcima posve?enim temama izazova o?uvanja životne sredine.

Festival ?e obeležiti i specijalne projekcije dok ?e odabrani festivalski naslovi  biti prikazani i u selekciji Pali? u Beogradu u bioskopu Fontana.