FILHARMONIČARI U IZOLACIJI

 

Nakon što je poklonila programe za najmla?e koji se preslušani 28 200 puta putem digitalne platforme, Beogradska filharmonija najavljuje raznovrsni sadržaj koji se može svakodnevno pratiti na društvenim mrežama kao i na sajtu institucije. Publika se posebno poziva da petkom uve?e, umesto na Kolarcu, sluša koncerte orkestra – od ku?e!

„Da mi je pre samo par meseci neko rekao da ?e prva asocijacija na Koronu biti epidemija, a ne muzi?ki znak za produženje pauze, note ili makar pivo posle koncerta – ne bih mu verovao. Ova Korona nas je razdvojila. O njoj ne mogu re?i ništa izuzev da ?emo je pobediti brže i sa manje žrtava ako budemo striktno poštovali procedure i bespogovorno slušali savete lekara. A oni su jasno rekli – ne izlazite iz svojih domova. Ali, zamislite kako bi danas izgledala naša izolacija da nemamo internet. Ovako smo u mogu?nosti da vam, u moru kvalitetnih i dostupnih sadržaja ponudimo i one zbog kojih se muzika sluša a Beogradska filharmonija voli. To je naša misija”, poru?uje Ivan Tasovac.

Ponedeljkom nastupaju „Filharmoni?ari u izolaciji“. U pitanju su blogovi muzi?ara iz orkestra koji dele svoja iskustva i savete kako najbolje provesti vreme koje je pred nama.

Utorkom se filharmoni?arima i publici obra?aju gosti orkestra, ?uveni dirigenti i muzi?ari ?iji su nastupi bili planirani, a spre?eni su da do?u zbog situacije koja je zahvatila ceo svet.

Sreda je rezervisana za audio doživljaj i slušanje koncerata Beogradske filharmonije iz arhive.

?etvrtak je dan za prise?anje na nekadašnje uspehe i najdraže momente iz prošlosti, a ?uveni filharmonijski petak publiku ne?e ostaviti bez koncerata jer ?e se omiljeni nastupi orkestra prikazivati onlajn.

Za dane vikenda, planira se putovanje kroz interesantne materijale drugih muzi?kih ku?a i nezaobilazan muzi?ki humor. Kroz sadržaje koje je kreirala za svoju publiku, Beogradska filharmonija joj poru?uje – Ostani kod ku?e i slušaj muziku.

FOTO: Marko ?okovi?