FILHARMONIJA OTVARA SEZONU 24. SEPTEMBRA

Sve?ano otvaranje nove koncertne sezone Beogradske filharmonije, pod simboli?nim sloganom „Baš smo vas se uželeli“, zakazano je za 24. septembar i to ponovo na Kolarcu, od 20 ?asova.

Povratak orkestra u punom sastavu na binu Velike dvorane Kolar?eve zadužbine u uobi?ajenom terminu – petkom u osam, bi?e predvo?en dirigentom Džonom Akselrodom uz nastup pijaniste Behzoda  Abduraimova.

Za otvaranje po mnogo ?emu posebne sezone pripremljen je bombasti?an repertoar koji po?inje Sve?anom uvertirom Šostakovi?a.

Harizmati?ni miljenik publike, svestrani dirigent Džon Akselrod vodi?e orkestar kroz omiljena dela ruske muzi?ke literature, a filharmonijska publika ?e kona?no imati prilike da ?uje svetskog pijanisti?kog virtuoza, Behzoda Abduraimova u izvo?enju uvek atraktivnog Drugog klavirskog koncerta Prokofjeva. Finale koncerta bi?e uz grandioznu ?etvrtu simfoniju ?ajkovskog.

Behzod Abdurainov, foto PROMO

Nova filharmonijska sezona obuhvata 25 koncerata od septembra 2021. do juna 2022. i donosi sve ono što je tokom proteklog perioda nedostajalo – spektakl, dramu, prasak, komediju, patos, romantiku, grotesku, tragediju – oli?ene kroz kapitalna dela muzi?ke literature koje ?e izvoditi filharmoni?ari i to u punom orkestarskom sastavu.

Nova vremena uvode nova pravila tako da je prisustvo koncertima Beogradske filharmonije mogu?e isklju?ivo uz potvrdu o potpunoj vakcinaciji; potvrdu o preležanoj infekciji izazvanoj virusom Kovid-19; potvrdu o negativnom PCR testu na Kovid-19 ili antigenskom testu, a prodaja je organizovana isklju?ivo za svaki pojedin?ani doga?aj u nedelji koncerta (od ponedeljka do petka). Ulaznice su dostupne na biletarnici Beogradske filharmonije kao i preko filharmonijskog onlajn sistema, a uo?i nastupa petkom, bi?e organizovana prodaja na biletarnici Kolarca od 18 – 20 ?asova.

naslovna fotografija: Marko ?okovi?