FILHARMONIJA SVIRA SERENADE

Beogradska filharmonija održava koncerte od 1 – 3 aprila, pod palicom stalnog gostuje?eg dirigenta Danijela Rajskina (Sala BGF, od 19?). Repertoar je u znaku romantizma, a orkestar svira serenade Antonjina Dvoržaka i Riharda Štrausa, kao i svitu Leopolda Jana?eka.

Romanti?na atmosfera, inspirisana ljubavnim dozivanjima u stilu Romea i Julije, obeleži?e sve tri koncertne ve?eri. Beogradska filharmonija izvodi dela me?usobno povezanih autora tako što je Dvoržakovo stvaralaštvo zna?ajno inspirisalo Jana?eka i Štrausa. Publika ?e imati priliku da ?uje Štrausovu Serenadu za duva?e, Jana?ekovu Svitu za guda?e i Dvoržakovu Serenadu za duva?e, violon?elo i kontrabas.

„Unapred se radujem aplauzu filharmonijske publike, to me u poslednje vreme dovodi gotovo do suza jer uglavnom dirigujem u praznim salama pred kamerama i mikrofonima. Iako malo ljudi može da prisustvuje koncertima, Beogradska filharmonija zajedno sa mnom, pruža im muzi?ki zagraljaj. Muzi?ke ku?e u svetu se trude da održavaju vezu sa publikom uprkos izazovima koje name?e obavezna distanca. Bojimo se dodira i blizine što nije u našoj suštini jer smo socijalna bi?a. Me?utim, muzika je uvek bila tu da sagradi mostove tamo gde je sve naizgled srušeno i izgubljeno. Njena neverovatna snaga ?ini da u srcima i mislima budemo blizu jedni drugih, a dela koja izvodimo doprinose ostvarivanju te blizine“, rekao je dirigent Danijel Rajskin.

Ve? naredne nedelje, Beogradska filharmonija sprema koncerte sa šefom-dirigentom Gabrijelom Felcom, a publiku o?ekuje novi repertoar uz kompozicije Mocarta i Korngolda.

 FOTO: Marko ?OKOVI?