FILM KAKO SAM POBEDIO LEPAK I BRONZU NASTUPA NA FESTIVALU U LOKARNU

Kratki igrani fim „Kako sam pobedio lepak i bronzu“ Vladimira Vulevi?a svetsku premijeru i prvo zvani?no i javno prikazivanje ima?e u ovogodišnjem onlajn izdanju takmi?arskog programa prestižnog Me?unarodnog filmskog festivala u Lokarnu, u Švajcarskoj koji se održava do 15. avgusta, po 73. put.

O životu fabri?kog radnika iz zapuštenog provincijskog mesta, Mihajla, svedo?e nam ljudi iz njegovog najbližeg okruženja.

Stari komšija Ethem, kojem Mihajlo svako jutro donosi novine, pri?a anegdotu iz Mihajlovog detinjstva kada se ovaj kao desetogodišnjak neprimetno kao duh šunjao po komšijskim stanovima, dok ljudi u njima ru?avaju, gledaju televiziju ili se spremaju za spavanje.

Mihajlova sestra koju Mihajlo godinama materijalno pomaže pri?a o nepravednoj raspodeli porodi?ne imovine nakon smrti roditelja, Mihajlovom alkoholizmu i neobi?noj i naprasnoj religioznosti svoje desetogodišnje ?erke koja je u, kako sama veruje, neobi?noj povezanosti sa svojim ujakom Mihajlom.

Kafedžija u ?ijoj kafani Mihajlo i njegove kolege radnici provode popodneva i ve?eri pri?a o Mihajlovom ocu, Mihajlovoj širokogrudosti prema prijateljima, ali i glasinama o Mihajlovom devijantnom ponašanju…

Scenario je napisao i režirao Vladimir Vulevi?. Direktor fotografije je Luka Papi?, koji je, uz Vulevi?a i Ninu Zeljkovi? i montažer ovog ostvarenja.

Snimatelj i montažer zvuka je Vladimir Jovanovi?, dok je za dizajn i miks zvuka zadužen bio Jakov Munižaba. Za obradu slike su zaslužni Branka Majstorovi? i Luka Papi?, a supervizor obrade slike bio je Nikola Marinkovi?.

U filmu glume: Hasan ?i?i, Rasim ?elamehmetovi?, Dragana Vidakovi?, Saša Bjeli?, Iva Bjeli?, Dragana Lalovi?.

Scena iz filma Kako sam pobedio lepak i bronzu

Producenti su Sr?a Vu?o i Vladimir Vulevi?. Film je nastao pod okriljem ku?e Ran? production, a podršku su pružili i HFBK Hamburg i  Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein.

„Odrastaju?i u Priboju, okružen fabri?kim radnicima u porodici i okruženju, posmatrao sam kako se paralelno sa industrijom i sistemom i ljudi menjaju i degradiraju. Nekada vedri, višenacionalni industrijski gradi? iz mog ranog detinjstva postao je sumorno okruženje moje kasnije mladosti. Posledice neuspešne tranzicije, ne ogledaju samo u materijalnim i ekonomskim efektima i u tome kako poga?aju društvo, ve? i u na?inu na koji povre?uju i menjaju ljude kao osobe”, objašnjava Vulevi? i dodaje:

“Ljudi moje generacije u toj situaciji su se našli zate?eni i nesna?eni. Nesposobni da odu, bez mogu?nosti da nešto promene ostali su tu – da naslede radna mesta i životne modele svojih roditelja u fabrikama i institucijama, koje nekako ipak rade. A njihovi roditelji, i roditelji njihovih roditelja, kao da se održavaju prise?anjem na „zlatna vremena” i nekadašnji moral. Problem ekonomske i moralne tranzicije vremena vidim kao dubok i kompleksan i zato u ovom flmu pokušavam da ga tretiram poetski i sa razumevanjem za ljude.“

Foto: FCS promo