FILM POVRATAK KUĆI – MARINA ABRAMOVIĆ I NJENA DECA OD 5. DECEMBRA U SRBIJI

Nakon svetske premijere filma „Povratak ku?i – Marina Abramovi? i njena deca“ na ovogodišnjem festivalu u Sarajevu, kao i projekcija na festivalima širom sveta – od Jihlava u ?eškoj, Mostra de Valencia u Španiji, do Sao Paulo Mostre u Brazilu i festivala u Varšavi, u Poljskoj, ovo dokumentarno ostvarenje ?e kona?no biti prikazano i doma?im gledaocima!

Nakon skoro ?etrdeset godina odsustva Marina Abramovi? se vra?a u mesto gde je ro?ena i odrasla, mesto koje je napustila ili kao da je iz njega još tada pobegla. Neobi?ne okolnosti Marininog povratka Beogradu nakon ?etiri decenije, njena putuju?a retrospektivna izložba ?ista? sa krajnjim odredištem u prestonici, poslužile su kao povod i inspiracija za nastanak filma „POVRATAK KU?I – MARINA ABRAMOVI? I NJENA DECA“ reditelja i scenariste Borisa Miljkovi?a, ?ija je doma?a PREMIJERA zakazan za subotu, 5. decembra, u Online bioskopu MOJ OFF, na adresi mojoff.net.  

Njen život i rad ?esto su bili istaknute teme u gotovo svim medijima tokom protekle decenije, a tokom svog povratka Beogradu, Marina sa sobom osim ?itavog svog rada donosi i kamion ukrcan ose?anjima, se?anjima i gor?inom.

Prate?i poslednje odredište retrospektivne izložbe ?ista? reditelj i scenrista Boris Miljkovi? ujedno prikazuje razli?ite faze, životne i umetni?ke izazove Marine Abramovi?, kao i njenu orijentaciju ka saradnji sa generacijama mladih umetnica i umetnika kroz koncept re-perfomansa.

“Ovo je ambulantni film koji prati emociju junakinje, neposredno, sa malim komentarima, sau?estvuju?i sa njenim ose?anjima, kako to biva kada pratite život istinski velikh umetnika. Mi ne pokušavamo da otkrijemo, tuma?imo ili osvetlimo, upravo smo mi ti koje ona tuma?i, otkriva ili prosvetljuje. Ovo bi trebalo da bude skica o njoj i nama. O Marini i njenoj deci,” istakao je reditelj filma.

Film „Povratak ku?i – Marina Abramovi? i njena deca” je intimna pri?a o ukupnom životu jedne od najzna?ajnijih li?nosti savremene umetnosti koji opisuje dileme koje su je okupirale tokom mladosti koju je provela u Beogradu, ljubavnim izborima i kona?no posebnoj vrsti umetni?ke usamljenosti koja se gotovo uvek vezuje za pojam izvrsnosti.

Film je prvi put prikazan u okviru ovogodišnjeg 26. Sarajevskog filmskog festivala, a potom je uvršten i u programe ostalih istaknutih Me?unarodnih filmskih festivala: od Jihlava u ?eškoj, Mostra de Valencia u Španiji, Sao Paulo Mostre u Barzilu do Filmskog festivala u Varšavi, u Poljskoj.

Film je realizovala firma Akcija produkcija (producentkinja Jovana Karauli?) u saradnji sa  LLC Abramovic. Direktor fotografije – Andreja Leko, montaža – Nikola Puri?, kompozitor i dizajner zvuka – Petar Antonovi?.