FILMOVI O MIGRANTIMA I MIGRACIJAMA U KOMBANK DVORANI

Sala srpskog filma u Kombank dvorani ugosti?e do 25. novembra doma?e filmove koji se bave temom migracija: “Flotel Europa” Vladimira Tomi?a, “Ruža Vetrova” Koste Risti?a, “Abdul i Hamza” Marka Grbe Sinha” i “Od sutra po?injem da” (Chun nuan hua kai) Ivana Markovi?a i Linfeng Vua.

Urednik programa “Migracije” je Nikola Radi?, filmski kriti?ar i ?lan Filmoskopije, portala filmske kritike u okviru Filmskog centra Srbije.

Dokumentarni film „Flotel Europa“ Vladimira Tomi?a bi?e prikazivan od 16 ?asova. Autor svoju pripovest o izbeglištvu smešta u Dansku.

Višestruko nagra?eni dokumentarac (festivali u Berlinu, Sarajevu, IndieLisboa i drugi) prati istorijsku epizodu s po?etka 1990-ih godina, kada je oko hiljadu izbeglica iz Bosne i Hercegovine privremeno zbrinuto u hotelu na vodi u Kopenhagenu. 

Termin od 17:30 rezervisan je za kratkometražne filmove selekcije Migracije o migrantskom talasu 2010-ih u Srbiji: kratkometražni dokumentarni „Ruže vetrova“ Koste Risti?a i srednjemetražnu dokufikciju „Abdul i Hamza“ Marka Grbe Singha. 

Prema re?ima selektora programa, Nikole Radi?a, “osim što dele godinu izlaska i temu, i Risti? i Grba nalaze odjeke migrantskog iskustva na našim prostorima.

U „Ruži vetrova“ Risti? beg migranata od rata poredi sa srpskim izbeglicama iz Knina, dok se u „Abdulu i Hamzi“ govori o skrivanju dvojice hajduka, pa dvojice partizana, u Vrša?koj kuli”.  

„Od sutra po?injem da“ (Chun nuan hua kai) Ivana Markovi?a i Linfeng Vua (termin od 19h) za polazišnu ta?ku uzima ekonomske migracije u savremenoj Kini. Protagonista Li doselio se u predgra?e Pekinga zarad posla. Tamo radi kao no?ni ?uvar zgrade, dele?i sku?en smeštaj sa cimerom, tako?e doseljenikom. „Od sutra po?injem da“ slika hladan svet periferije milionskog grada, svet stakla i metalnih konstrukcija, praznih konferencijskih sala, poplavljenih hodnika, bezli?nih zgrada i slabo osvetljenih sobi?aka. 

Naslovna fotografija: Felipe Bustilo/Unsplash
Foto: Promo