FILMSKI CENTAR SRBIJE OBJAVLJUJE SCENARISTIČKU BIBLIJU

Novo, kapitalno izdanje Filmskog centra Srbije, knjiga „Piš?evo putovanje: Mitska struktura za pisce“ Kristofera Voglera, bi?e promovisano u ?etvrtak, 25. juna, u galeriji ARTGET.

O ovom zna?ajnom delu govori?e dramaturg i profesor Ana Lasi?, scenarista, filmski reditelj i profesor ?or?e Milosavljevi?, direktor Filmskog centra Srbije Gordan Mati? i urednik izdava?ke delatnosti FCS-a Miroljub Stojanovi?.

Voglerovo klju?no delo, koju prou?avaoci filma nazivaju „scenaristi?kom biblijom“, uživa kultni satus i verovatno nema pisca koji bar nije ?uo za teoriju strukture kojom se „Piš?evo putovanje“ bavi.

U samom središtu ovog kapitalnog dela nalazi se teorija po kojoj se ve?ina pri?a može razložiti na niz narativnih struktura i arhetipova, opisanih kroz mitološku alegoriju. Vogler je svoje delo zasnovao na obimnom radu Džozefa Kembela, a posebno na njegovoj ?uvenoj studiji „Heroj sa hiljadu lica“ iz 1949. godine koja je, izme?u ostalog, inspirisala Džordža Lukasa prilikom stvaranja njegovog serijala „Star Wars“.

Kristofer Vogler je sredinom 80-ih, u vreme dok je radio u Dizniju kao konsultant za pri?e, za potrebe studija osmislio „Prakti?ni vodi? po Heroju sa hiljadu lica”?—??uveni memorandum, dokument na sedam strana koji je kasnije bio osnova za „Piš?evo putovanje“.

Vogler je poželeo da ideje koje je našao kod Kembela organizuje u jednu ?istu i jednostavnu formu:

„Hteo sam jednom zauvek da ih stavim na papir kao kreativne principe, sistem gra?evinskih blokova u koje možete da se pouzdate dok gradite pri?e, set oru?a kojim možete da otklanjate probleme sa kojima se kao pisac sre?ete“.

Vogler je Kembelovu strukturu pojednostavio, preradio je tako da je istakao teme i motive koji se ponavljaju i u savremenim filmovima, te mit o heroju predstavio na svoj na?in. Ovaj svojevrsni scenaristi?ki priru?nik uz pomo? strukturalni sistem ukazuje na to da su upravo umetnici ti koji, u svetu pomanjkanja rituala i mitologija, jedini mogu da o?uvaju mit živim.

Filmski centar Srbije je objavio najpotpuniju verziju „Piš?evog putovanja“ u kojoj se, pored predgovora za prvo srpsko izdanje iz pera Ane Lasi?, nalaze uvodi za drugo i tre?e izdanje (2007), kao i predgovor za drugo izdanje ove važne studije.

Ovu obimnu studiju na preko 450 stranica prevela je na srpski Jelena Kosanovi? Dorogi, dizajn je uradio Andrej Dolinka, dok je njen urednik Miroljub Stojanovi?, filmski kriti?ar i publicista koji se nalazi na ?elu izdava?ke delatnosti Filmskog centra Srbije.

„U pitanju je klju?na knjiga za sve one koji se bave prou?avanjem filmskih narativa, kao i za sve one koji žele da svoje pri?aju pri?e kroz filmske scenarije. ?etvrt veka nakon prvog izdanja, Voglerovu studiju ?e svi zainteresovani mo?i da ?itaju i na našem jeziku, što je ujedno i doprinos Filmskog centra Srbije ja?anju filmske teorijske re?i na ovim prostorima“, rekao je direktor FCS Gordan Mati?.

Kristofer Vogler (ro?en 1949) je holivudski izvršni direktor, scenarista, pisac i pedagog. Tokom svoje duge i plodne karijere radio je za studije Dizni, Foks 2000, Vorner bros… Sara?ivao je na scenariju za kultni Diznijev animirani film „Kralj lavova“ (1994). Njegovo najpoznatije delo „Piš?evo putovanje: Mitska struktura za pisce“ doživelo je više izdanja i nalazi se na spisku obavezne literature na brojnim univerzitetima širom SAD i sveta.

Naslovna fotografija: Wikipedia
Foto vizual: FCS promo