GABRIJEL FELC POTPISAO NOVI UGOVOR SA BEOGRADSKOM FILHARMONIJOM

Šef-dirigent Gabrijel Felc potpisao je novi ugovor sa Beogradskom filharmonijom i ostaje na njenom ?elu kao kapiten orkestra do 2025. godine.

Razmenu potpisa izme?u Felca i Darka Krsti?a, v.d. direktora Beogradske filharmonije, pratila je posebna atmosfera uz ovacije filharmoni?ara, a sve to uo?i generalne probe za ve?erašnji koncert na Kolarcu.

Ovo je ve? peta sezona kako sara?ujemo sa našim dragim Gabrijelom i izuzetno smo zadovoljni trudom i radom koji je uložio u Beogradsku filharmoniju. To ste pokazali i vi prilikom glasanja sa impozantnih 93% podrške, tako da nam je ?ast što potpisujemo novi ugovor za naredne tri godine sa našim šefom-dirigentom. Gabrijele, Beogradska filharmonija bira tebe, hvala što i ti biraš nas“, rekao je Darko Krsti?.

 „Najlepše hvala za sve, mi radimo zajedno vrlo emotivno i sre?an sam što imamo još vremena da sara?ujemo.  Nadam se da ?emo imati odli?ne koncerte i bi?emo zajedno u našoj novoj dvorani u Beogradu. To je naša sala koja je važna za kulturu i za Beogradsku filharmoniju koja ?e biti još kvalitetnija u novoj zgradi. Tako?e, ?estitam Darku što je izabran za direktora BGF“, rekao je Gabrijel Felc.

Felc je otpo?eo mandat šefa-dirigenta Beogradske filharmonije u sezoni 2017/18, a tako?e je muzi?ki direktor Dortmundske opere i šef-dirigent Dortmundske filharmonije. Jedan je od najistaknutijih nema?kih dirigenata sa svestranom karijerom u operskom i simfonijskom repertoaru, a poziciju šefa dirigenta ranije je vršio tako?e u Štutgartu i Altenburg-geri.

Za ?etiri godine u Beogradskoj filharmoniji postigao je mnoge uspehe i zna?ajno uticao na kvalitet orkestra u koji se zaljubio na prvi pogled davne 2009. kada je imao svoj debi. Predvodio je dva koncerta na otvorenom koji su postali najve?i doga?aji ovog tipa u istoriji srpske muzike. Svetska kritika je posebno pratila i nagra?ivala ne samo zajedni?ke koncerte ve? i respektabilno CD izdanje koje je ostvario sa filharmonijskim orkestrom. Felc je postao miljenik ostvarivši poseban odnos kako sa muzi?arima tako i sa publikom, uz ispunjeno obe?anje s po?etka mandata – da ?e nau?iti srpski jezik.

Legendarni Zubin Mehta bio je specijalan gost prvog filharmonijskog koncerta na otvorenom 2017. godine zajedno sa Felcom, a ?etiri godine kasnije, povodom nedavnog nastupa sa orkestrom je izjavio:

“Beogradska filharmonija je postala jedan od velikih evropskih orkestara. Treba da bude priznata svuda u Evropi i u svetu. Njihov šef – dirigent Gabrijel Felc je uradio izvanredan posao u poslednjih nekoliko godina. Ne mogu da se prepoznaju u odnosu na pre. Kao dirigent, veoma sam sre?an svaki put kad se vratim i svi treba da podrže veli?anstvenu Beogradsku filharmoniju”.

 Foto Oksana Skendži?