GLEDAJTE NAŠE FILMOVE NA YOUTUBE KANALU FILMSKOG CENTRA SRBIJE

Filmski centar Srbije (FCS) je pokrenuo vlastiti YouTube kanal na kome ?e posetioci mo?i besplatno da gledaju srpske filmove.

Gledaoci za sada  ovom mogu da gledaju  kratkometražna igrana i dokumentarna ostvarenja, a svakog dana pojavi?e se po još jedan film u ponudi ovog kanala.

U ovom trenutku možete prona?i nagra?ivane filmove: “Žicka”, kratki igrani film Ivana Bukvi?a; “Samo devoj?ice pla?u”, kratki igrani film Vladimira Milovanovi?a; “Tako mi na istoku”, dugometražni dokumentarni film Katarine Muti?; “Tranzicija”, kratki igrani film Milice Tomovi?, “Život traje tri dana”, kratki igrani film Katarine Koljevi?; “Kamen u ruci”, kratki igrani film Stefana Ivan?i?a, navode iz Filmskog centra Srbije.

Za sada je osnovni naglasak je na filmovima koji su nastali uz podršku upravo FCS-a, ali Filmski centar Srbije obaveštava sve producente da im stoji na raspolaganju da ovim putem ka široj publici plasira njihove i novije i starije filmove.