GOGOLJEV DISKO: NEOBIČNA KNJIGA KOJU ĆETE ČITATI VIŠE PUTA

Pavo Marsin ponovo se pojavljuje na srpskoj književnoj sceni, ovaj put knjigom Gogoljev disko, ?ija je radnja smeštena u bliskoj budu?nosti (ili je bolje re?i – u paralelnom svetu), u provincijskom estonskom gradu Viljandiju.

Rusija – u obliku vaskrslog carstva – pobedila je NATO i povratila balti?ke države okon?avaju?i njihov kratak period nezavisnosti.

Talin i Tartu su uništeni i ve?ina estonskog naroda je deportovana. Uvodna poglavlja romana upoznaju nas sa glavnim likovima, šarenolikoj, komi?noj skupini sitnih lupeža, uglavnom Rusa koji su se nedavno naselili u Viljandiju, od kojih su neki zasnovani na li?nostima iz pravog života.

Isto?noevropski gradi? naselili su novi stanovnici posle rata u imaginarnoj budu?nosti. Dok smireno obavljaju svakodnevne poslove, živote naseljenika, lišene se?anja, poremeti iznenadno vaskrsenje klasi?nog ruskog pisca Nikolaja Gogolja.

Gogolj (koji je ustao iz mrtvih)  uzburkava lokalni intelektualizam i, u nekim slu?ajevima, obr?e ga naglava?ke.

Treba pomenuti da Gogolj – kojem je pisac dodao elemente Isusa, Volanda, ?ak i Golema – nije glavni junak dela: U centru pažnje je harlekinska zajednica Viljandija uglavnom intelektualaca i nitkova, ?iji se ve? ?udni životi ukrštaju sa Golemom-Gogoljem koji govori u parabolama, i time su zauvek izmenjeni.

Ova uvrnuta fikcija koja podse?a na Bulgakova, Pelevina – Gogoljev disko je nesumnjivo Matsinovo najsnažnije delo.

Njegova karakteristi?no kripti?na, haoti?na radnja i intertekstualnost, koje mogu biti teške za obi?nog ?itaoca, povukle su se donekle, ali nisu sasvim nestale!

Snage Matsinovog energi?nog unutrašnjeg sveta dodatno su poja?ane u Gogoljevom disku: bizarna atmosfera nalik snu naseljena šarenolikim likovima i apsurdnim situacijama. Upijaju?i uticaje iz istorije, alhemije, misticizma i književnosti, Matsin ovde nudi jasniji tekst, dok istovremeno ne gubi svoju sposobnost da kreira ?aroban i groteskan svet, koji ne može da se pot?ini klasifikaciji žanra.

U nedostatku boljeg opisa, Gogoljev disko može se nazvati nestašnom distopijom ili alegorijskom groteskom. To je knjiga koja je istovremeno i antiutopija i sopstvena parodija.

U svakom slu?aju, sa Matsinovom dubokom fantazijom ne može da se meri ve?ina estonskih pisaca nau?ne fantastike.

Dodatni dragulj u Gogoljevom disku je piš?ev opis Viljandija, grada smeštenog u brdima južne Estonije, koja je blagoslovena vidicima koji više li?e na norveške nego na estonske. Matsin prikazuje grad i kao moderno i kao zastarelo mesto, iako su njegovi opisi odre?enih lokaliteta izvor radosnog prepoznavanja za ?itaoce kojima je poznat Viljandi. Autenti?nost društvenih okolnosti knjige i njeni neverovatni doga?aji osnova su da se ona klasifikuje kao magijski realizam, ali slike koje Matsin prikazuje suviše su nemirne da bi se ograni?ile takvom oznakom; ose?aj slobode koji kulja iz njegovog pisanja isuviše je snažan.

Kombinuju?i ose?aj za humor, apsurtnost i erudiciju, pisac je stvorio originalnu i osloba?aju?u viziju koja nudi ?ak i naravou?enije: ?ak i kada se situacije ili uslovi drasti?no promene, život može da se nastavi dalje i da nas iznenadi.