GORANU SKROBONJI NAGRADA STANISLAV LEM ZA 2021.

Naš poznati i priznati pisac i prevodilac Goran Skrobonja laureat je nagrade Stanislav Lem za 2021!

U godini kada se obeležava vek ro?enja Stanislava Lema, jednog od najzna?ajnijih pisaca nau?ne fantastike svih vremena, žiri u sastavu dr Sava Damjanov, Saša Radonji? i Brankica ?uki? je odlu?io da izme?u tri kandidata (uz Skrobonju – Jasmina Mihajlovi? i Adrijana Sarajlija) nagradu dodeli našem poznatom autoru.

“Žiri je imao zadovoljstvo ali i tešku misiju da u konkurenciji tri izvrsna imena doma?e fantastike izdvoji jedno ime. Jednoglasna je odluka da to bude ime Gorana Skrobonje (1962) a za žiri je presudno bilo to što Skrobonja nije samo prozaista i romansijer autenti?nog fantasti?arskog profila i formata, nego je i višedecenijski prevodilac dela svetske fantastike, prire?iva? panorama i antologija, urednik ?asopisa za fantastiku i izdava? dela ove provenijencije. Svim ovim angažmanima, Skrobonja je u kona?noj sumi na neuzvratan na?in zadužio korpus srpske žanrovske književnosti u celini”, navodi se u obrazloženju žirija.

Ovu nagradu su pre Skrobonje dobili dr Zoran Živkovi?, Filip David, Ilija Baki?, ?or?e Pisarev, Jovica A?in i Goran Petrovi?.

Ceremonija uru?enja nagrade ?e biti uprili?ena tokom meseca marta u Novom Sadu.

FOTO: Laguna