GRANTOVI ZA UMETNIKE KOJIMA JE KORONA ZAUSTAVILA PROJEKTE

Pod uticajem virusa Kovid-19 na umetni?ku zajednicu, “Šta kustosiranje može/treba da bude” kreirao je tri granta u vrednosti od 450 evra za umetnike, kustose i autore koji se bave vizuelnom umetnoš?u, a na ?iji su rad i sredstva za život uticale ekonomske neprilike zbog odloženih ili otkazanih izložbi i projekata.

Proces prijavljivanja po?inje danas (ponedeljak) 22. juna i traja?e sve dok se ne prijavi dovoljan broj, dok ?e sredstva biti preba?ena ?im prijave budu ispitane.

Uslovi za prijavu

  • Pomo? ?e biti pružena umetnicima koji mogu dokazati da im je odre?eni projekat iz oblasti vizuelne umetnosti otkazan ili odložen usled virusa Kovid 19, a kojima je to glavni izvor prihoda
  • Podnosioci moraju biti pojedina?ni umetnici, kustosi ili predstavnici nekog kustoskog kolektiva ili grupe. Organizatori, organizacije ili agentine mogu se prijaviti
  • Umetnici, kustosi i autori iz bilo koje zemlje bivše Jugoslavije ispunjavaju uslove za prijavu uklju?uju?i Srbiju, Severnu Makedoniju, Kosovo, Crnu Goru, Hrvatsku, Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu.
  • Podnosioci moraju biti stanovnici jedne od gore navedenih zemalja

Proces prijave

CV portfolio poslati kako bismo mogli da razumemo vašu praksu (u glavi pisma napisati mesto boravka i godinu ro?enja). Na ne više od jedne strane objasniti vašu situaciju i koliko je projekata otkazano.

Grant podrške je namenjen prekarnim radnicima.

CV Portfolio poslati na adresu what.could.curating.do@gmail.com sa naslovom WCSCD Emergency grant. Ovi grantovi podržani su od strane online kustoskog programa „Uslovi post-pandemije” i mentora Natase Petresin Bacelez, Marie Lind i Biljane ?iri?.