GREH PREDAKA NA NETFLIKSU

Jedan od najgledanijih doma?ih filmova u prošloj godini, Ne?ista krv – Greh predaka u režiji Milutina Petrovi?a, od ponedeljka 17. januara bi?e dostupna na Netflixu pod nazivom Bad Blood.

Greh predaka govori o po?etku propasti stare srpske gazdinske porodice kroz koju paralelno pratimo slabljenje Osmanske imperije i stvaranje mlade srpske knez?evine…

Pri?a filma prati Trifuna (glumi ga Dragan Bjelogrli?), bogatog predvodnika hriš?anske manjine u devetnaestovekovnom Vranju i pretka Sofke iz „Ne?iste krvi“…

Godina je 1850. Hadži Trifun, ugledni srpski trgovac, pokušava da o?uva mir sa turskim vlastima, ali i održi svoj ugled i uticaj u Vranju, važnoj turskoj varošici u blizini granice sa oslobo?enom Srbijom.

Dok Trifun priprema dva sina da ga naslede na poziciji vo?e me?u srpskim narodom, muke mu stvaraju ne samo mo?ni turski begovi nego i sama njegova porodica. Trifun donosi niz teških odluka koje ?e kasnije uticati na njegove potomke, junake romana „Ne?ista krv“.

Prvu verziju scenarija napisao je pre ?etiri decenije veliki Vojislav Voja Nanovic? (1922–1983). Nanovi? je pripovetke, drame i romane ?uvenog srpskog pisca Borisava Bore Stankovi?a povezao u razgranatu porodi?nu sagu koja obuhvata period od ?etrdeset godina.

Pored nezaobilaznog Stankovi?evog romana „Ne?ista krv“, gra?a za scenario serije obuhvata drame „Tašana“, „Koštana“ i „Jov?a“, zbirku pripovedaka „Božji ljudi“… Scenaristkinja Milena Markovi? („Sutra ujutru“, „Beli, beli svet“) je Nanovi?ev tekst adaptirala u scenario za film „Ne?ista krv: Greh predaka“ koji je, u režiji Milutina Petrovic?a („Zemlja istine, ljubavi i slobode“, „Agi i Ema“, „Petlja“), bio premijerno prikazan pred publikom na Pali?u.

Nanovi?ev scenario je jedno vreme bio izgubljen, ali je upravo reditelj Milutin Petrovi? uspeo da prona?e „poslednji primerak iz osamdesetih“ i tako ga spase od zaborava i nestanka.

„Nanovi? je“, objašnjava Petrovi?, „od razli?itih dela Bore Stankovi?a napravio jednu porodi?nu sagu u kojoj je, što je zaista ingeniozno, u prvi plan istakao uzbudljiva dešavanja, obrte i spletke. Bora Stankovi? je pre svega pisac karaktera, slikar emocija, trpljenja i dubokih stanja njegovih likova. Takvi pisci su teški za adaptaciju zato što film teško podnosi stanje. Nanovi?ev genij je rešio gotovo nemogu?u dramaturšku jedna?inu sa tri nepoznate iz Borinih dela uspeo da iskleše jedan kranje uzbudljiv film. Milena Markovi? je sve to još propustila kroz svoj svet, prevela je na današnji jezik neke stvari koje su kod Voje Nanovi?a bile sakrivene i prikrivene.“

Filmski centar Srbije je podržao razvoj i produkciju ovog filma (prvobitno poznatog pod nazivom „Hadžijino zvono“), a MEDIA je podržala projekat u celini, prepoznavši njegov zna?aj, kvalitet i potencijal. „Greh predaka“ je nastao u produkciji produkcijske ku?e This and That Productions na ?ijem se ?elu nalazi Snežana van Hauvelingen.

Klju?ni saradnici Milutina Petrovi?a tokom rada na ovom ostvarenju bili su: direktor fotografije Erol Zub?evi?, montažer ?or?e Markovi?, scenograf Milenko Mile Jeremi?, kompozitor Aleksandar Ran?elovi? i kostimografkinja Marina Medenica.

U filmu glume Dragan Bjelogrli?, An?ela Jovanovi?, Katarina Radivojevi?, Fe?a Štukan, Dejan Bu?in, Tim Sejfi, Nela Mihajlovi?, Marko Grabež, Aleksandar Ristoski, Nedim Nezirovi?, Teodora Dragi?evi?, Milica Gojkovi?, Vaja Dujovi?, Miša Borlja, Marko Todorovi?…Film „Ne?ista krv: Greh predaka“ traje 97 minuta.

Pretplatnici Netfliksa ?e od aprila mo?i da pogledaju i dokumentarni film „Dugo putovanje u rat“ Miloša Škundri?a.

Foto: This and That productions.