GUTAČI VATRE: ZBIRKA PRIČA KOJU ĆETE PAMTITI

Zbirka pri?a „Guta?i vatre“ Maje Trifunovi?, autorke romana „Povratak“ i „Savršenstvo“ i knjige pri?a „Trka?i na duge pruge“, donosi 14 originalnih metafora, maštovitih zapleta i vrcav jezik koji dobro kamuflira ne uvek vrcave i vedre teme.

Bilo da piše o smrti, ljubavi, dokolici, kruškama ili automobilima, pri?e Maje Trifunovi? su savremene, emotivne, povremeno vrlo dramati?ne, napisane jednostavno i upe?atljivo.

„Guta?i vatre je zbirka pri?a pisanih natenane i gotovo opsesivno deljanih i šmirglanih, prošivanih i porubljivanih, produžavanih pa kra?enih. Piscu je nemogu?e da se od onog što piše odmakne dovoljno kako bi jasno sagledao svaku krivinu i svaki ugao, te sam i ja, bulje?i u ono što pišem iz tolike blizine da mi se nos ?ešao o slova, ?esto bivala u ube?enju da sam u knjigu spakovala sadržaje toliko raznolike i raznorodne da, možebiti, ne pripadaju zajedno niti im je mesto me?u istim koricama. Što, pokaza?e se, nije ta?no“, rekla je autorka i dodala:

„De?ko koji predvi?a kraj sveta, Maša i Brka na putu kupe ku?e, dokoli?ar Fred, komšinice koje tra?are uz kafu i cigaru, Ljubov Beskrovna bez krova nad glavom i nekolicina drugih drže se od stranice do stranice ?vrsto za ruke i sva je prilika da bi se, kad bi im se putevi ukrstili, dobro razumeli i rado družili. Iskreno se nadam da ?e zbirka ‘Guta?i vatre’ tokom ove blage zime biti ?itana sa zadovoljstvom i bez hitnje, i da ?e se ?itaoci u njoj ose?ati kao kod ku?e – sigurni, ušuškani i prepoznati“.

Maja Trifunovi? je ro?ena i živi u Beogradu. Završila je arapski jezik i književnost na Filološkom fakultetu, radi kao slobodni prevodilac. Prevela je 14 naslova iz oblasti beletristike.

Zbirku pri?a „Guta?i vatre“ možete na?i u svim Delfi knjižarama, Laguninim klubovima ?italaca, onlajn knjižari delfi.rs, kao i na sajtu laguna.rs.