HALO, BING? KAKO BRAT? ŠTA, KRENUO JE NA IZLOŽBU U BEOGRAD?

Gostuju?a izložba “Alan Ford tr?i po?asni krug” bi?e otvorena u Muzeju Jugoslavije 2. decembra, a bi?e prikazane 152 originalne table iz ranog perioda kultnog stripa (1969/1975), kada je na izradi radio autenti?ni italijanski autorski dvojac Magnus-Bunker.

Ova izložba o slavnom stripu, koji je ?itala i volela cela bivša Jugoslavija, bila je jedan od najpose?enijih slovena?kih kulturnih doga?aja u 2019. godini.

Osim 152 originalne table, bi?e kao posebna zanimljivost izložena i tri naslovna crteža Paola Pifarerija. Ovom izložbom uz dodatne programe Muzej Jugoslavije ?e od 28. novembra do 2. decembra obeležiti svoj dan.Prvi broj stripa o Alanu Fordu izašao je u maju 1969. godine po ideji Lu?ana Sekija i Maksa Bunkera, tandema scenarista i crta? Roberta Raviole Magnusa. Godinu dana kasnije ovaj satiri?ni strip je, zbog upe?atljivih crteža, duhovitih dijaloga i spretne ironije i izuzetnog prevoda Nenada Briksija, pridobio naklonost publike širom Jugoslavije.

“Strip je ismevao sve korumpirane, nesposobne i izmanipulisane ljude na svetu, nikoga nije poštedeo, ve? je obradio lepe i ružne, bogate i siromašne, poštene i lopove”, objašnjava autor izložbe Rok Glavan, kolekcionar stripova iz Slovenije.

Kako kaže, doga?aji u tom slavnom stripu su apsurdni, iznena?uju?i, duhoviti i apsolutno politi?ki nekorektni. Neki citati postali su deo svakodnevnog govora i autor izložbe smatra da se njegov uticaj može prepoznati u muzici (Prljavo kazalište), na filmu i televiziji (Maratonci tr?e po?asni krug, Ko to tamo peva, Smogovci).

“Danas je strip jednako zanimljiv usled aktuelne društvenopoliti?ke situacije, pa ga mnogi doživljavaju gotovo proro?ki”, zaklju?uje Glavan.

U okviru izložbe, koja ?e biti otvorena do 31. januara 2021. godine, održa?e se i prate?i programi na temu ovog fenomena devete umetnosti.

Izložbu organizuju Muzej Jugoslavije i Institut za kulturu i obrazovanje iz Ljubljane, u saradnji sa Nacionalnom galerijom Slovenije, Italijanskim institutom za kulturu u Beogradu i Jugoslovenskom kinotekom.

“Alan Ford je nesumnjivo jedan od fenomena koji karakterišu jugoslovensko nasle?e i jugoslovensko iskustvo”, izjavila je direktorka Muzeja Jugoslavije Neda Kneževi?, koja je zahvalila saradnicima, donatorima i sponzorima koji su pomogli da se izložba realizuje uprkos složenim okolnostima.

Stru?ni saradnici na izložbi su dr Andrej Smrekar i Samo Pureber, kao i Lazar Džami?, autor “Cvje?arnice u Ku?i cve?a”, popularne studije o fenomenu jugoslovenskog uspeha stripa Alan Ford.

Dizajn originalne postavke radio je Ranko Novak, dok su za adaptaciju beogradske izložbe zaduženi Marica Bucek i Dejan Todorovi?.

“Istina je da je Alan Ford u bivšoj Jugoslaviji postao popularniji i zna?ajniji nego u rodnoj Italiji, dok je u svim ostalim zemljama, gde se pokušalo s prevodom, ugašen nakon samo nekoliko izdanja i nikada, na primer, nije preveden na engleski”, ispri?ao je Lazar Džami?.

U okviru izložbe bi?e prikazana i retka izdanja stripa “Alan Ford” iz kolekcije Marijana Mati?a i Marija Reljanovi?a.