HANDKEOVA LEVORUKA ŽENA PO PRVI PUT PRED SRBIMA

Laguna prvi put na srpskom jeziku objavljuje roman „Levoruka žena“, remek-delo nobelovca Petera Handkea, po kojem je snimio i istoimeni film.

Bez o?iglednog razloga, a pod uticajem „prosvetljenja“ koje ne želi da objašnjava, Marijana traži od svog muža da je napusti, da ode i ostavi je samu sa osmogodišnjim detetom.

I evo je, kona?no „slobodne“, kako najpre proživljava trenutke panike nemirno tumaraju?i po sobama koje po?inju da je guše.

Vra?a se i na stari posao prevoditeljke s francuskog, ali dok sedi u ku?i za pisa?om mašinom, nije u stanju da kuca.

Tišina u stanu je iscrpljuje, pa izlazi u šetnje, pose?uje svoju prijateljicu Francisku. I tako dan za danom, iz ?asa u ?as, ono što je po?elo kao bekstvo od zastrašuju?e praznine života postepeno postaje istinsko oslobo?enje.

Odbacuju?i prestupni?ke forme šezdesetih, Handkeova nemilosrdna ali delikatna pripoveda?ka mašina usvojila je objektivan i ravnodušan pogled filmske kamere.

Pri?a o Marijani i Brunu u celosti je sastavljena od golim okom neprimetnih prizora suptilnosti, koje bi mnogi otpisali kao nebitne a koji, umesto toga, odre?uju više od svega srec?u ili nesrec?u pojedinca: sitni pokreti, pogledi, tonovi glasa iz stranice u stranicu integrišu se u nezaboravan portret žene na pragu „dugog perioda samo?e“.

Roman „Levoruka žena“ ?itamo u izvanrednom prevodu nagra?ene prevoditeljke Maje Anastasijevi?. Možete ga prona?i u svim knjižarama Delfi, Laguninim klubovima ?italaca, onlajn knjižari delfi.rs i na sajtu laguna.rs.