HEROJI RADNIČKE KLASE NA BERLINALU

Naša proslavljena glumica Jasna ?uri?i?, koja je nedavno zbog uloge u filmu Quo Vadis, Aida? dobila priznanje najbolje evropske glumice, ponovo ?e se predstaviti kremu evropskih filmofila. Ovaj put – u filmu Heroji radni?ke klase Miloša Puši?a, koji ?e biti prikazan u okviru programa Panorama na Berlinskom festivalu. 

Berlinski me?unarodni filmski festival osnovan je 1951. godine i jedan je od tri najzna?ajnija filmska festivala A kategorije. U okviru programa „Panorama“ prikazuju se nezavisni i art-haus filmovi na kontroverzne teme, kao ostvarenja sa inovativnom estetikom.

Film Heroji radni?ke klase koji je skoro deset godina ?ekao na finalnu realizaciju, donosi pri?u o grupi ilegalnih gra?evinskih radnika koji, ostavljeni bez novca i osnovnih prava, pokušavaju da se suprotstave svojim šefovima.

„Posle veoma dugog i zamornog procesa rada na filmu, poziv iz Berlinala je došao kao veliki pozitivni šok i ogromna nagrada za sav uložen trud. Ponosan sam da smo pozvani na ovako važan festival.  Nikada se nisam ose?ao toliko slobodan kao kada sam snimao ovaj film i toliko iscrpljen dok sam ga završavao. Na trenutke je delovalo da ovo putovanje nema kraj. Heroji radni?ke klase nikada ne bi bili završeni bez pomo?i fantasti?nih ljudi koji su se našli u ekipi, nesebi?no odvojili vreme i ubedili me da završimo zapo?eto. Divno je raditi film sa prijateljima. U?eš?e na Berlinu je pobeda svih nas, rekao je Miloš Puši? za sajt Filmskog centra Srbije. 

Jasna ?uri?i? u ovom ostvarenju igra Lidiju, koja radi za kontroverznog gra?evinskog investitora. Zadatak joj je da kontroliše grupu gra?evinskih radnika na novootvorenom gradilištu. Radnici su nezadovoljni svojim položajem i pokušavaju da se izbore za svoja prava. Situacija se komplikuje a borba za radni?ka prava postaje borba za život i smrt. Lidija mora da se opredeli na ?ijoj je strani.

Projekat za film „Heroji radni?ke klase“ je 2012. godine u?estvovao na platformi za razvoj scenarija (Script Station) održanoj u okviru Berlinskog festivala.

Filmski centar Srbije je Puši?u u novembru 2020. godine odobrio sredstva za završetak filma u kategoriji Stimulacija samostalno snimljenog doma?eg dugometražnog filma, a uz obrazloženje da je u pitanju film koji „uznemirava i potresa“.

„Možda i najve?a vrednost ovog filma je empatija sa kojom reditelj i glumci pri?aju ovu pri?u o izgubljenom dostojanstvu radnika“, piše u obrazloženju Komisije. „Jasno se iz filma vidi se da se u pri?anje ove pri?e upuštaju bez ikakvih kalkulacija osim želje da ova pri?a postane film kome je srce na pravom mestu.“

Miloš Puši? je ro?en 1980. godine. Diplomirao je režiju na Akademiji umetnosti u Novom Saduna kojoj  je sada i zaposlen u zvanju docenta. Režirao kratki igrani film „Uspavanka za de?aka“ (2007), nakon ?ega su usledila dva dugometražna ostvarenja: „Jesen u mojoj ulici“ (2009) i „Odumiranje“ (2013). Puši? je producirao film „Moj jutarnji smeh“ (2019) Marka ?or?evi?a.

Film „Heroji radni?ke klase“ je nastao u okrilju Puši?eve produkcijske ku?e Altertise, a na scenariju su, pored reditelja/producenta Puši?a, radili njegovi provereni saradnici Dušan Spasojevi? i Ivan Kneževi?. U ekipi filma se nalaze i direktor fotografije Aleksandar Ramadanovi?, scenografkinja Miljena Vu?kovi?, kostimografkinja Marina Sremac, dizajneri zvuka Stevan Miloševi? i Boris Zaborski. Film su montirali Ivan Kneževi? i Miloš Puši?.

Pored Jasne ?uri?i?, u „Herojima radni?ke klase“ glume Boris Isakovi?, Predrag Mom?ilovi?, Stefan Beronja Cile, Aleksandar ?urica, Mihajlo Badža Pleskonji?, Bojana Milanovi?, Ervin Hadžimurtezi?, Filip ?uri?, Pe?a Marjanovi?, Marko Vasiljevi? i drugi.

Foto:  Altertise produkcija