HIPERMODERNI DANTE DO 12. MAJA U ITALIJANSKOM INSTITUTU U BEOGRADU

Me?unarodna izložba Hipermoderni Dante otvorena je 14. aprila 2021. u Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu. Ova jedinstvena izložba premijerno je postavljena u Beogradu, povodom  700 godina od smrti Dantea Aligijerija, a nakon Beograda bi?e izložena u Atini, Pragu, Moskvi, Madridu i Londonu.

Izložba ?e biti otvorena za posetioce od 15. aprila do 12. maja 2021, od ponedeljka do petka od 10.00 do 19.00 ?asova.

 

Italijanski ambasador Karlo Lo Kašo, kao i Roberto ?inkota, direktor Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu, te Danijela Vanuši?, pomo?nica  ministra kulture i informisanja za zaštitu kulturnog nasle?a i digitalizaciju otvorili su ovu jedinstvenu izložbu. Putem video linka obratio se kustos izložbe, prof?or?o Ba?i. Otvaranje izložbe je emitovano uživo na Jutjub kanalu Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu.

Izložba ilustracija Hipermoderni Dante predstavlja pregled dela pet savremenih umetnika – Toma Filipsa, Monike Bajzner, Mima Paladina, Emilijana Poncija i Paola Barbijerija.

Devet serigrafija Toma Filipsa otkrivaju originalni jezik koji sjedinjuje neposrednost pop umetnosti i profinjenu potragu za izražajnim sredstvima. U delima oslikanim jaj?anom temperom Monike Bajzner, prve žene umetnice koja je u celosti ilustrovala Božanstvenu komediju, svaki detalj je brižljivo stavljen pod lupu, što omogu?ava aktivno promišljanje jedne figurativne tradicije koja u svojoj krajnosti obuhvata i ?ovanija di Paola.

Mimo Paladino koristi crtež, iznova osmišljen u eksperimentalnom klju?u, kako bi pronikao u arhai?ne korene Danteovog speva, iš?itavaju?i Danteove stihove iz ugla vlastite umetni?ke poetike. Paolo Barbijeri usaglašava tradiciju sa inovacijom, originalne skice u crnom se preobražavaju u kona?ne raznobojne štampe na kojima su prikazani fantasti?ni prizori sa do sada nevi?enim interpretativnim scenarijom. Emilijano Ponci se pak u potpunosti prepušta digitalnom mediju, stvaraju?i ambijente nadrealne prirode sa uznemiravaju?im prizvucima, koji iznova aktualizuju Dantea u jednoj otu?enoj današnjici.

Izložbu organizuju Ambasada Italije u Beogradu i Italijanski institut za kulturu. Izložbu su osmislili Društvo Dante Aligijeri i Udruženje italijanista, izložbu je priredio prof. ?or?o Ba?i u saradnji sa Mar?elom ?ikutom i Albertom Kazadeijem, a realizovao Art Media Studio iz Firence zahvaljuju?i podršci Ministarstva spoljnih poslova i me?unarodne saradnje Italije.

FOTO: Irena Nuhanovi?