HOĆE LI TEATAR NA BRDU (PRE)ŽIVETI, MAKAR I NA DRUGOM MESTU

PIŠE: Aleksandar BE?I?

Više od ?etiri godine ljubitelji teatra u Beogradu imali su priliku da se pomere iz centra prestonice i na ?ukarici, u tamošnjem kulturnom centru, gledaju sjajne predstave u Teatru na brdu, koje su osnovali Andrija Miloševi? i Viktor Savi?. A onda je pred samu Novu godinu kao ružna šala odjeknula vest da Teatar prestaje sa radom – jer opština ?ukarica ne?e da produži ugovor sa osniva?ima Teatra. 

Vest koju su na društvenim mrežama objavili i Andrija i Viktor izazvala je veliku buru. Reagovao je i Centar za lokalnu samoupravu, koji je apelovao na Opštinu ?ukarica da se omogu?i rad Teatru na Brdu i da nastavi da deluje u sali kulturnog centra:

„U vremenu kada je kultura u Beogradu i Srbiji ugrožena i nije na listi prioriteta, poslednje što treba prestonici jeste zatvaranje jednog mladog i vibrantnog pozorišta. Smatramo da je mnogo lepše da ?ukarica bude poznata po ustanovama kulture, nego po divljoj gradnji, nesanitarnim deponijima i saobra?ajnim gužvama, što je sada stvarnost za gra?ane ove važne beogradske opštine“, saopštio je CLS.

O?ito da je ova vest izazvala mnogo više reakcija, jer je Centar za kulturu morao da izbaci saopštenje u vreme novogodišnjih praznika – što ina?e nije obi?aj u ovakvim slu?ajevima:

Kulturni centar ?ukarica se odlu?io za hladno citiranje ugovora koji je zaklju?en 2018 izme?u njih i produkcijske ku?e Andrije Miloševi?a “Klan Production”. Rok važenja – 31. decembar 2022.

“Uzimaju?i u obzir da je ugovor istekao Kulturni centar ?ukarica sagledao je mogu?nost daljeg razvoja KC od 2023. godine i donet je plan za formiranje amaterskog pozorišta, hora, i kulturno-umetni?kog društva”, navodi se u saopštenju, i dodaje da se to radi s ciljem usavršavanja i umetni?kog razvoja “naših (?ukari?kih, op. aut.) mladih talenata”.

Pretpostavljamo da ?e amatersko pozorište voditi osoba koja vodi školu glume za sitnu decu, Suzana Radovi? (diplomirana glumica, kako se navodi na sajtu KC ?ukarica) zajedno sa diplomiranom profesorkom književnosti Svetlanom Komad Petrovi?.

Da se razumemo: potpisnik ovih redova je godinama bio sastavni deo raznih kulturno-umetni?kih društava, horova i amaterskih pozorišta. Uživao sam svaki put kada bih bio na sceni bez obzira da li sam bio nosilac neke uloge, konferansije ili peva?. I baš zato s punim pravom kažem da je ova i ovakva tvrdnja bljuvotina kojom se prikriva nešto drugo. Samo je pitanje šta ?ukarica (ili samo Kulturni centar ove opštine) žele da prikriju, jer koliko znam (a više puta sam bio u predmetnom Centru) prostora ima i za pozorište, i za amatersku pozorišnu scenu, i za KUD i za hor. Samo je pitanje – organizacije.

Gde god da se nalazi krivac – u opštini ?ukarica ili (mada ne vidimo kako) me?u osniva?ima – sigurno je jedno: najve?i (i jedini, valjda) gubitnici su – ljubitelji teatra.

?eka se još saopštenje koje su najavili Andrija Miloševi? i Viktor Savi?. Nažalost, ?eka se do iza Boži?a… Ko da izdrži toliko??? I nadam se da ?e njihova sjajna ideja ipak uspeti da preživi, makar se preselila na neko drugo mesto, koje ne?e biti na nekom brdu.