HRABRI KROJAČ 10 GODINA ČEKAO NA ALBUM PRVENAC

Hrabri kroja? je pri?a koja se pamti iz detinjstva. Ali, Hrabri Kroja? nije pri?a, ve?  ?etvoro?lani beogradski sastav koji postoji ve? više od 10 godina i koji je nastao u sastavu sad ve? legendarne (da ne kažemo bajkovite) scene u BIGZ-u.

Ime benda im se samo nametnulo: ne, nisu pri?ali jedni drugima bajke, nego je prostor koji su iznajmili u zgradi BIGZ bio pun kroja?kog materijala i alata.

Od 2011. godine kada je bend nastao, publika je imala priliku da ?uje ove pesme u živom izvo?enju, a neke od njih su ve? objavljene kao najavni singlovi.

Ipak, tek sada, dobijamo album sa osam kompozicija koje potpisuju Emilija Balan – vokal, Bojan Marjanovi? – gitara, Goran Mladenovi? – bas i Marko Markovi? – bubanj.

Bend je uvek imao želju da muzikom spaja ljude i prenese dobre vibracije, pa zato ne ?udi veliki broj gostuju?ih muzi?ara, kao i broj ljudi popisanih na zahvalnici albuma.

Na pesmi “Koliko puta” uhva?en je i mali deo same zgrade BIGZ-a, jer možemo da ?ujemo razbijanje flaša u hodniku.

Album je sniman u studiju P3 i Down There, dok su producenti bili Caspar NachtCassie WijnbergIvan Petrovi? i Uroš Milki?.

“Kada se ?lanovi benda okupe u minut do 12, a da se pritom nisu videli par godina, za realizaciju snimanja spota dovoljan je studio sa opremom kojom raspolaže i raspoloženje zajedništva i sre?e zbog ponovnog okupljanja. Ne bismo da pišemo hvalospeve o ljudima koji su u?estvovali u snimanju, ali svakako dugujemo zahvalnost Dušanu Mini?u i Petru Vojnovi?u, snimateljima, za strpljenje i postavku snimanja. Sre?ni i veseli svesno ulazimo u novu fazu benda i potrudili smo se da takvo raspoloženje sa svim svojim manama najiskrenije prenesemo gledaocima i slušaocima ovog spota. Na kraju najve?u zahvalnost dugujemo montažeru Milošu Kasalovi?u, koji je uradio i kolor korekciju ovog spota kao i izdava?u – Glitch Records, za strpljenje, razumevanje i energiju koji su nam preneli da se ponovo aktiviramo.” – izjavili su ?lanovi benda povodom novog spota i izdanja.