HVATAČ SNOVA

PIŠE: Mila MAR?ETA

“O, gospo?o draga, opet ste došli. Šta mogu da u?inim za vas?”

“Ho?u da mi napravite hvata? snova. “

“ To je lako. Imam šablon. Napravi se mreža koja lovi snove, zapetlja ih i tako ih sa?uva.”

“Ja ne?u takav. Ho?u hvata? koji ne lovi i ne zapetljava snove. Želim da ostanu samo oni snovi koji sami do?u i svojom voljom ostaju da sa?ekaju jutro. “

“To je neobi?an zahtev. Sve žene traže hvata?e koji love, zapetljaju, zarobe, ne dozovoljavaju snovima da odu.”

“Ja ne. Ja ne igram igre, ne manipulišem, ne lovim. Jasno vam je da ja, kao i svaka žena, to znam da radim. Kažu, ?ak, da sam vrlo vešta. Kad ho?u. Sa njim – ne?u. On ne zaslužuje da bude lovina. Njega volim onako kako se voli ?ovek.”

“Dobro. Kako ho?ete. Moje je da vas upozorim da vaš stav možda jeste plemenit, ali nije na ceni.”

“Neka.

Imam još jedan zahtev. Na hvata? morate dodati i poseban filter.”

“Filter?”

“Da. Filtrira?ete samo snove u kojim je on.”

“Imate li njegovu sliku?”

“Naravno. Prekriva koske moga lica, ispod kože. Ja gledam svet kroz njegove o?ne duplje, ose?am ukuse njegovim jezikom, obrazi mi crvene zbog njegove sramote.”

“To mi ne pomaže. Kako da prepoznam da je to on?”

“Napravite senzor koji meri površinski napon kože. I pre nego što on u?e u moje snove, senzor ?e detektovati  pove?anje napona, na celoj površini kože. Posebno na ustima i bradavicama i na mladežu.”

“Morate mi to objasniti.”

“To su mesta koja je ljubio kad mi je dolazio. Njegove usne skupljene u poljupcu napravile su pukotine u koži kroz koje svetlo ulazi u moje telo.”

“Mladež?”

“Da. Na mestu koje je samo on video. Taj mladež je izgubio nevinost sa njim.”

“Zbog veli?ine hvata?a, dajte mi neku procenu – koliko ?e biti tih snova sa njim?”

“Bi?e ih onoliko koliko mi je još no?i ostalo pre nego što nestanem.”

“Recite mi samo još ovo – zašto sve ovo radite?”

“Zato da bih jednom, kada do?e vreme, gledala sve te snove i tako, gledaju?i ih otišla .”

“Gde?”

“U ve?ni bezsan.”