I FILHARMONIJA SVIRA ZA VAS ONLINE

Umesto koncerata za školarce koji su bili planirani za drugu polovinu marta, Beogradska filharmonija poklanja svoj deci i njihovim roditeljima muzi?ke programe za najmla?e koji se mogu prona?i na sajtu institucije.

Budu?i da su nastupi orkestra obustavljeni zbog zabrane okupljanja, deca ne?e ostati uskra?ena za muziku jer su edukativno-zabavne kompozicije sada dostupne za istraživanje od ku?e. 

 „Svi jedva ?ekamo da se vidimo ponovo, ali sada je najvažnije biti odgovoran prema sebi i drugima. Filharmonija ?e u narednom periodu na ovaj na?in poklanjati svoje sadržaje i poru?ujemo svojoj dragoj publici – ostani kod ku?e i slušaj muziku!“, kaže direktor Ivan Tasovac.

Na sajtu https://www.bgf.rs/ mogu se prona?i linkovi na kojima se nalaze muzi?ka audio bajka Veštica i meastro, kao i kompozicije u izdanju i izvo?enju Beogradska filharmonija za „Moj prvi CD klasi?ne muzike“ – „Karneval životinja“ i “Pe?a i vuk“.

Autor pri?e „Veštica i maestro“ je dirigent Hauard Grifits, dugogodišnji saradnik i ?est gost Beogradske filharmonije, a muziku je komponovao Fabijan Kuncli.

Filharmoni?arke Slavica Peri? i Tamara Marinkovi? Tomi? su naratorke u ovoj muzi?koj bajci i decu najpre upoznaju sa ?udnim stanovnicima jednog sela – porodicom Guda?ki?, Drvenjakovi?, Limenjakovi? i Udaraljki?, a potom sa malom vešticom i njenom velikom tajnom koju ?e otkriti dobri maestro.

Ovu kompoziciju orkestar je izvodio tokom prologodišnjih druženja sa decom kada su na poklon dobijala i knjigu sa ilustrovanom bajkom i QR kodom preko koga se mogla ?uti ova pri?a, sada dostupna svima.

“Moj prvi CD klasi?ne muzike” je Beogradska filharmonija izdala 2017. godine. Naratori u ?uvenoj kompoziciji “Pe?a i vuk” Sergeja Prokofjeva su poznati tandem Gorica Nešovi? i Dragan Ili?, a zajedno sa filharmonijskim orkestrom u izvo?enju “Karnevala životinja” Kamija Sen-Sansa u?estvuje klavirski LP Duo.