ILUSTROVANO ŽITIJE SVETOG SAVE PRED BEOGRADSKOM PUBLIKOM

Gde su granice modernog i tradicionalnog jezika kojim govori ikona? Kako na savremen na?in približiti publici, posebno deci, ilustrovane pri?e o životu naših svetaca, ili li?nosti koje su veoma bitne za naš narod?

Na ova pitanja, kroz izložbu “Žedna je duša moja” (ilustrovano žitije Svetog Save) pokušava da da svoj odgovor Danica Todorovi?, umetnica ?ije su ikone odavno prisutne na našoj umetni?koj sceni.

“Re?i psalmopojca Davida “Žedna je duša moja za Bogom živim” su upravo te koje su asocijacija na pomisao o mladom princu, koji se odrekao carskog prestola zarad ljubavi Božije. Njegov bogo?ežnjivi lik me je inspirisao da dam svoj doprinos obeležavanju 800 godišnjice autokefalnosti Srpske Pravoslavne Crkve i da pokušam da jednostavnim i pomalo naivnim jezikom ilustrujem žitije svetitelja koji je zaslužan za naš pravoslavni identitet”, kaže Danica Todorovi? pred otvaranje izložbe u maloj galeriji ULUPUDS-a 12. juna.

“Njegova li?nost oduvek je bila inspirativna monasima, slikarima, pesnicima, tako da želim da se pridružim njegovom proslavljanju i mimo kalendarskog praznovanja.

Ilustrovanjem žitijskih scena objedinila sam ciklus koji ?e poslužiti u svrhu ilustrovanj a knjige za decu o prvom srpskom princu i monahu koji je postao prvi arhiepiskop i izborio autokefalnost Srpske Pravoslavne Crkve”, objašnjava Todorovi?ka.

Tehnika izrade je jaj?ana tempera na akvarel papiru. Prisutna je ikonografska stilizacija, modernog i dinami?nog izraza, a komunikacija sa savremenim posmatra?em je prioritet.

Zastupljeni su elementi li?nog pristupa u idejnim rešenjima kompozicija, ali ?esto oslanjaju?i se na uzore starih majstora.

Izložba ?e biti otvorena do 20. juna.