ISTORIČARI PROTIV REVIZIONIZMA

Nakon projekta “Jezici i nacionalizmi”, koji se bavio kompleksnim pitanjem realnosti postojanja ?etiri politi?ka jezika u regionu, kao i nakon njegovog velikog finala – Deklaracije o zajedni?kom jeziku, na kojoj je radilo 30 lingvista i drugih eksperata i koju je svojim potpisima podržalo oko deset hiljada ljudi iz ?itavog regiona Zapadnog Balkana – Udruženje KROKODIL je od 2018. godine realizovalo projekat pod nazivom “Ko je prvi po?eo? – Istori?ari protiv revizionizma”.

U toku ovog dvoipogodišnjeg projekta organizovane su dve velike konferencije u Beogradu i Novom Sadu, dvonedeljni rezidencijalni boravci za istori?are iz regiona, seminari za nastavnike i profesore istorije u Subotici, Novom Pazaru, Leskovcu i Beogradu kao i tri letnje škole namenjene studentima iz regiona.

Projekat “Ko je prvi po?eo – Istori?ari protiv revizionizma” okupio je neke od najistaknutijih regionalnih istori?ara s namerom da se aktivno bore protiv revizionisti?kih tendencija u regionalnim istoriografijama, a za jednu mogu?u zajedni?ku multiperspektivnu istoriografiju.

Glavni cilj ovog projekta je stvaranje prostora za istorijski i inter-kulturalni dijalog kroz kreiranje mreže istori?ara, pisaca, novinara, studenata i šire publike koja ?e doprineti rešavanju konflikta, uzajamno poštovanim istorijskim narativima, i inkluzivnijoj kulturi se?anja. CIlj je da projektne aktivnosti rezultiraju stvaranjem održive platforme koja ?e omogu?iti prihvatljive interpretacije doga?aja iz bliže i dalje prošlosti koriš?enjem metoda multiperspektivnog istorijskog narativa.

Projekat “Ko je prvi po?eo – Istori?ari protiv revizionizma” finansiran je od strane Delegacije Evropske Unije u Srbiji. Implementiran je u bliskoj saradnji s organizacijom forumZFD Srbija. Projekat su podržali Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije kao i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

Završna konferencija projekta “Ko je prvi po?eo? – Istori?ari protiv revizionizma” u okviru koje ?e biti objavljena Deklaracija na kojoj su radili neki od najeminentinijih istori?ara iz Srbije i regionalnih zemalja održa?e se u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu u subotu 13. juna od 19 sati.

Na konferenciji ?e govoriti ?lanovi radne grupe projekta “Ko je prvi po?eo? – Istori?ari protiv revizionizma”: Dubravka Stojanovi?, Milivoj Bešlin, Tvrtko Jakovina i Božo Repe. Osim ?lanova radne grupe govori?e i pisac Vladimir Arsenijevi?, predsednik Udruženja KROKODIL i Ekmel ?izme?ioglu (Ekmel Cizmecioglu) iz Delegacije EU u Srbiji.

Broj sede?ih mesta u zatvorenom paviljonu CZKD-a je ograni?en na sedamdeset. Rezervacije se vrše slanjem imena i prezimena na e-mail adresu: office@krokodil.rs. Broj staja?ih mesta u bašti CZKDa gde ?e se emitovati prenos razgovora nije ograni?en. Program ?e mo?i da se prati i prenosom uživo na facebook stranici Udruženja KROKODIL.