ITALIJANSKA PODRŠKA NOVOM SRPSKOM FILMSKOM PROJEKTU

“Pukotina u ledu”, novi dugometražni filmski projekat srpske rediteljke Maje Miloš izborio je podršku na konkursu italijanske Direkcije za film i audiovizuelno stvaralaštvo u iznosu od 150.000 evra!

Ovaj projekat je ve? uspešno konkurisao kod Filmskog centra Srbije (FCS), Slovena?kog filmskog centra, Filmskog fonda Holandije i programa MEDIA Kreativna Evropa.

Italijanski koproducent je ku?a NIGHTSWIM S.R.L..

Film prati pri?u Marije, kliza?ice koja živi sa ocem, kamiondžijom, na obodu Beograda. Skrhana bolom zbog gubitka majke koja je umrla tri godine ranije, ona ne može da izrazi svoju rasplamtalu seksualnost. Ona to doživljava kao veliku tajnu koja je progoni i ose?a se bezvrednom. Marijin otac se zbližava sa ženom koja se potom useljava u njihovu ku?u zajedno sa svoje dve k?erke. Marija podržava svog oca, ali shvata da ne može da veruje svojoj novoj ma?ehi.

Pukotina u ledu se bavi pitanjima integriteta žena u materijalisti?ki i takmi?arski ustrojenom svetu punom agresije. Film prati junakinjino intimno putovanje samoprihvatanja i integriteta, potcrtavaju?i obim degradacije i eksploatacije žena kroz razne društvene slojeve, s ciljem da na sirov na?in oslika stvaran život bez propratnog moralisanja. Narativni modeli bajki su uronjeni u savremenu pri?u kako bi se istražilo kako humanisti?ke ideje bajki funkcionišu u današnjem svetu”, objašnjava srpska rediteljka.

Maja Miloš je diplomirala na beogradskom Fakultetu dramskih umetnosti. U?estvovala je u programu Berlinale Talent Campus, kao i u dokumentaristi?kom programu La Femis. Režirala je jedanaest kratkometražnih filmova, od kojih je ve?ina nagra?ena na nacionalnom i internacionalnom nivou.

Njen prvi dugometražni film Klip (2012) prikazan je na me?unarodnim filmskim festivalima u Roterdamu, San Sebastijanu, Torontu, Moskvi, Karlovi Varima, Solunu, Minhenu, Tansilvaniji, i osvojio je brojne nagrade, uklju?uju?i Nagradu Tigar u Roterdamu.

Bila je ?lanica žirija festivala u Roterdamu, Sarajevu, Karlovi Varima, Pan?evu, Leskovcu. Radi kao asistentkinja na katedri filmske i televizijske režije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.

Foto: Promo