IVAN BEKJAREV DOBIO SVOJ LEGAT U ADLIGATU

Legat Ivana Bekjareva koji je prošle godine preminuo od koronavirusa otvoren je 18.11.2021. za javnost uz prigodnu izložbu u Udruženju za kulturu, umetnost i me?unarodnu saradnju Adligat u Beogradu.

Godinu dana nakon smrti slavnog glumca održano je ve?e se?anja kojem su pored njegove supruge Mikice Bekjarev, prisustvovali i Svetlana Ceca Bojkovi?, Rada ?uri?in i Iva Štrlji?.

Sam Ivan Bekjarev smatrao je legat u Adligatu „najve?om nagradom“ koju je dobio za života, a na izložbi je prikazano više desetina nagrada koje je Bekjarev dobio za života, uklju?uju?i Oktobarsku nagradu i Zlatnog ?urana.

Ceca Bojkovi? koja je Ivana poznavala još od studentskih dana i družila se sa njim više od 50 godina kaže da njen kolega zaslužuje ovakvu zaostavštinu.

– Ovakvi legati su zna?ajni da bi iza nas glumaca ostalo nešto. Ivan je još za život ostavio ove divne uspomene “Adligatu” koje ljudi mogu da do?u da pogledaju ovde. Ovo je mesto puno blaga – kaže glumica.

Predsednik Udruženja Adligat Viktor Lazi? kaže da posetioci pored Ivanovih brojnih fotografija mogu videti i njegove najli?nije stvari.

– Tu su njegove beleške, sveske u kojima je pisao pripreme za predavanja, više desetina pisama, ve?ina nagrada, mnogobrojni li?ni predmeti i fotografije. Tu je i poseban kutak posve?en fudbalskom klubu Crvena zvezda ?iji je bio verni navija?, kao i slika sa Novakom ?okovi?em, koja mu je bila naro?ito draga. Osim toga, izloženo je i 150 knjiga iz njegove li?ne biblioteke sa posvetama zna?ajnih ljudi poput Steve Žigona, Mome Dimi?a i Dragoslava Mihajlovi?a, a naro?ito su interesantni rekviziti iz poznatih predstava, tu su ?ak i fes, brkovi i štula koje je Bekjarev koristio kada je glumio Vuka Karadži?a – kaže Lazi? koji je 2019. godine sa Bekjarevim potpisao ugovor o legatu.

Pored izvanredne arhivske gra?e, desetine izuzetno retkih pozorišnih plakata i obimne dokumentacije, tu su ?ak i originalni kostimi i rekviziti sa predstava, kao na primer dva kostima sa predstave Egona Savina (režija) i Miroslava Mom?ilovi?a (tekst) koja je izvo?ena širom Srbije i sveta „Autsajderi“ ili „Beograd na kolenima“ koje su nosili tokom predstave Ivan Bekjarev i Predrag Ejdus poklonjena. Naro?ito je zanimljiva arhivska gra?a koja obuhvata i izvanrednu višedecenijsku prepisku sa studentima.

O Adligatu Bekjarev je jednom prilikom rekao: „Ovo što sam ovde video, ne verujem da postoji igde u svetu. Država bi morala da ovaj muzej podrži moralno i materijalno… Ono što je najvažnije, ova institucija mora da se na?e na spisku onoga što svaki stranac u Beogradu mora da obi?e. Muzeji Adligata su zaista fantasti?ni i veoma mi je drago da ?e moj legat baš ovde biti smešten“.

“Njegova želja bila je da napravimo ovu izložbu, samo što niko nije o?ekivao da ?emo je otvarati posthumno. Mnogo smo mu zahvalni za svu podršku koju nam je nesebi?no pružao. Legat je formiran na inicijativu glumice i novinarke Stevanke ?ešljarov”, kaže Viktor Lazi?.

Ivan Bekjarev je igrao je više od 150 uloga u velikom broju TV drama i kultnih serija i snimio preko 50 filmova. Stekao je veliku popularnost igraju?i likove Stevana Kur?ubi?a (“Bolji život”) i Boška Despotovi?a (“Sre?ni ljudi”), ali je najviše voleo rolu upravnika logora Svetozara Vujkovi?a u seriji “Banjica”.

Izložba sa originalnim predmetima i rukopisima iz legata, po zatvaranju izložbe u Beogradu, bi?e prikazana u više institucija širom Srbije, uz podršku Opštine In?ija.