IZAŠAO “DRUGI ŽIVOT NA CRTICU” DEJANA GRUJIĆA

PIŠE: Aleksandar BE?I?

Dugo je, baš dugo trebalo Karlu Astrahanu da ubedi poznatog radijskog voditelja, Dejana Gruji?a (Beograd 202) da objavi knjigu svojih crtica, kojima oplemenjuje svakodnevicu svojim slušaocima.

Dejan, skroman preko svake mere (ali iskreno skroman) objašnjavao je i Karlu i drugima (me?u kojima i mene) da ta knjiga nikoga ne?e interesovati.

Nije bio u pravu. Ne želim da kažem da je intervju koji sam objavio sa njim doprineo prodaji, ali, nakon što je 3. decembra objavljen moj razgovor sa Dejanom na stranicama portala kultura 381, mnogi su na društvenim mrežama govorili o “Životu na crticu” kao o knjizi koja se mora imati.

Veoma brzo, krajem februara 2021, bio sam ponosan što sam ispisao i vest da je knjiga mog dobrog druga – rasprodata. 

Iskreno, krajem decembra 2021 su Karlo i Dejan od mene “zatajili” informaciju da se u jednoj beogradskoj štampariji upravo završava štampanje nove knjige i to me je “naljutilo”. 

Zašto? Jednostavno je: volim da pro?itam dobru literaturu pre drugih. A ovaj put mi to nije pošlo za rukom.

Elem, da skratim dugu pri?u: poslednjeg dana prošle, 2021. godine, iz štampe je izašla knjiga pod nazivom Drugi život na crticu žive ikone beogradske 202-ke.

Stigle su i prve (naravno pozitivne) kritike, koje su – iskreno – bile o?ekivane. Dejan ose?a dobro tekst, u pisanju re?enica se snalazi maestralno, a jednostavnost njegovog izraza dovedena je do savršenstva.

“Univerzalnost kojom je autor pisao i opisao važne teme naše društvene svakodnevice svako od nas živeo je na ovaj ili onaj na?in. Iako smo svedoci da ta svakodnevica mahom nije sjajna a još manje bajna, autor je uspevao da nam je uvek predstavi uz makar i najmanju dozu optimizma koji nam katkad zamanjka. Kada se to dogodi, u pomo? pritekne Gruji? i podseti da se problemi ne rešavaju sami od sebe, ve? zahtevaju akciju”, napisao je Marko Sredojevi?, predava? na Fakultetu primenjenih medija (UAE).

Da se ne bacimo na prepisivanje razmišljanja dosadašnjih ?italaca Gruji?eve druge knjige, predlažemo vam da se javite na njegov FB profil i poru?ite knjigu. Ili to uradite na sajtu Liberlanda. Sigurno je da ?ete uživati u ovim prazni?nim danima.