IZLOŽBA FILMSKOG PLAKATA U GALERIJI DVORANE KULTURNOG CENTRA BEOGRADA

Izložba „Tragovi jednog vremena – Filmski plakat 1945-1970.”, na kojoj ?e biti predstavljeni filmski plakati iz fundusa i arhive Filmskog centra Srbije, bi?e otvorena za publiku od 1. aprila u 12 sati u Filmskoj galeriji Dvorane Kulturnog centra Beograda, i traja?e do 15. maja.

Za izložbu je odabrano 50 plakata filmova koji su nastali 40-ih, 50-ih i 60-ih godina prošlog veka, i predstavljaju zna?ajna dela jugoslovenske kinematografije, kao što su „Skuplja?i perja”, „Kad budem mrtav i beo”, „Rani radovi”, „Marš na Drinu”, „Kapetan Leši” i mnogi drugi.

Zvani?nog otvaranja zbog protivepidemiloških mera ne?e biti.

U pogovoru Jovana ?eki?a, izme?u ostalog stoji:

„Filmski plakati su deo mladosti, nezamenjivi toposi krivudave linije odrastanja, koji su formirali ?itave generacije u narastaju?em medijskom haosu.

Sa pojavom novih kanala distribucije, najpre VHS, DVD-a, potom, mreže i razli?itih platformi poput Netfixa, ?ini se da filmski plakat nije izgubio na svojoj važnosti, naprotiv, u digitalnom okruženju samo je postao prilagodljiviji”.

O samom senzibilitetu ovih plakata on dodaje:

„Plakati jugoslovenskog filma iz pedesetih godina, uprkos vladaju?oj politi?koj ideologiji, u velikoj meri slede nastajanje osnovnih obrazaca „ekonomije pažnje” koja dolazi sa Zapada, i katkad postižu zadivljuju?e efekte”.

Nakon Kulturnog centra Beograda, izložba ?e obi?i 18 gradova Srbije i bi?e postavljena u bioskopima i kulturnim centrima ?lanica Mreže kinoprikaziva?a Srbije.

Pored toga, izložba ?e biti i deo festivalskog programa Mreže festivala – Festivala evropskog filma Pali?, Festivala snimateljski ostvarenja „Slika u pokretu” u Novom Sadu, LIFFE u Leskovcu, Festivala gluma?kih ostvarenja „Filmski susreti” u Nišu, Festivala filmskog scenarija u Vrnja?koj Banji, i Festivala autorskog filma u Beogradu.