IZLOŽBA FOTOGRAFIJA SERVANTESU I MEĐUNARODNOM DANU KNJIGE U ČAST

Od petka, 23. aprila u Radison Old Mill Hotelu otvorena je izložba fotografija Don Kihot” Katarine Mar?eti?kao deo predstoje?eg izdanja manifestacije Beogradski mesec fotografije (Belgrade Photo Month) koja se održava od maja meseca na više lokacija u Beogradu.

Izložba je organizovana povodom Me?unarodnog dana knjige koji se obeležava 23. aprila još od 1995. godine u ?ast Migela de Servantesa. Don Kihot je najreprezentativnija knjiga Migela de Sarvantesa, jedna je od najvažnijih u svetskoj literaturi i naj?itanija nakon Biblije.

U seriji fotografija Don Kihot” Katarina Mar?eti? dokumentaristi?kim postupkom beleži prostor iza scene Narodnog pozorišta u Beogradu tokom izvo?enja istoimenog baleta.

Delikatne i suptilne, ove fotografije svoju lepotu saobražavaju kroz višestrukost imanentnih kontrastnih odnosa, kako u formalnom, tako i u idejnom pogledu. Fotografije Katarine Mar?eti? raslojavaju pred našim o?ima veoma žive i gotovo fantazmatske predstave izme?u istine i iluzije. Na njima je zabeležen dinami?an ambijent sa kvalitetima snolikosti, koji u isti mah zadržava stabilnost utemeljenu u stvarnosti posredstvom dokumentarne fotografije.

Katarina Mar?eti? je fotografkinja iz Beograda. Ro?ena je 1993. godine u Pan?evu. Master studije fotografije završila je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Usavršavala se na polju grafi?kog dizajna, a zainteresovana je i za video, psihologiju i film. Izlagala je samostalno i u okviru brojnih grupnih izložbi. Fokus njenog rada je na konceptualnoj fotografiji, portretima, dizajnu svetla i kombinovanju fotografije i drugih umetni?kih medija.

Izložbu organizuje ????c????? POP UP u saradnji sa Radisson Collection Old Mill Hotel i manifestacijom Beogradski mesec fotografije, uz podršku Ambasade Španije u Srbiji. Festival ?e ove godine biti održan uz poštovanje svih mera Vlade Republike Srbije i Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti Covid-19.

Beogradski mesec fotografije (Belgrade Photo Month) je prvi put organizovan 2016. godine a ovogodišnje izdanje je peto po redu.

Uspeh festivala baziran je na tri jaka stuba: kvalitetu doma?e fotografske scene, saradnji sa umetni?kim fondacijama, muzejima, galerijama i svim inostranim kulturnim centrima i ambasadama u Beogradu, i kontaktima sa drugim me?unarodnim manifestacijama koje pružaju šansu da srpski fotografi prezentuju svoje radove u inostranstvu i strani fotografi u Beogradu.