IZLOŽBA “IZMEĐU NAS” NA KOLARCU

Likovna galerija Kolar?eve zadužbine ugosti?e od 27. aprila izložbu Izme?u nas Milice Simonovi?, kojom umetnica, na neki na?in, nastavlja svoje istraživanje zapo?eto u “Paralelama” 2020.

Ovo je druga izložba u nizu vezana za po?etak njenog doktorskog umetni?kog istraživanja na temu Vrh i planine. Iako se fokus pomerio isklju?ivo na pejzaž, planinu, prisustvo umetnice se ose?a u svakom radu.

Pejzaž u novim radovima Milice Simonovi? je istovremeno veli?anstven i zastrašuju?i. Koliko nas privla?i svojom belinom, ?istotom, svedenoš?u forme i minimaliznom, toliko nam zvuk pucanja leda pod nogama, škriputanje smrznutog snega i zaslepljuju?a svetlucava svetlost uteruje strah u kosti i ostavlja nas bez daha.

Milica Simonovi? ro?ena je u Beogradu 1976. godine. Diplomirala je slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2003. godine u klasi profesorke Darije Ka?i?.

Magistrirala je 2006. godine kod profesora Mr?ana Baji?a. Doktorske umetni?ke studije upisala je 2019. na istom fakultetu. Njen likovni izraz prate razli?iti mediji: crtež, slikarstvo, fotografija, i video instalacije. Izlagala je jedanaest puta samostalno i preko trideset puta na grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu (Srbija, Nema?ka, Japan, SAD, Austrija, Finska, Gr?ka, Brazil).

Dobitnica je nagrade za osobenu kreativnu inovaciju, iz Fonda Miloš Baji? i nagrade za crtež Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Boravila je na više rezident programa u inostr?nstvu. Živi i radi na relaciji Beograd i negde.

Zvani?nog otvaranja ne?e biti zbog epidemiološke situacije, ali ?e umetnica biti prisutna u Likovnoj galeriji izme?u 18 i 20 ?asova.

Izložba ?e biti otvorena do 15. maja 2021. radnim danima od 10 do 20 ?asova, subotom od 10 do 16 ?asova.